GGD Hart voor Brabant

lespakketten

Tekenpreventie schoolkamp

De kennis over tekenpreventie is de afgelopen jaren toegenomen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat kampbegeleiding bekend is met tekenbeten en hoe daarbij te handelen. Toch worden de kinderen nog niet dagelijks gecontroleerd op beten. In het lespakket hebben we het over risico's, preventie en de dagelijkse controle.

Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels vindt landelijk plaats in de derde week van maart. De toolkit is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Tijdens de week van de lentekriebels is het de bedoeling dat er elke dag een les relationele en seksuele vorming gegeven wordt.
Lang leve de liefde
Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en MBO.
Think before you drink
De regionale alcoholpreventie-aanpak “Think Before You Drink” heeft een overzicht gemaakt met handige documenten, interessante activiteiten en tools om alcoholpreventie & -handhaving uit te voeren in uw gemeente. Je kunt daarbij kiezen wat het beste past in jouw gemeente.
Gezonde school
Scholen besteden aandacht aan allerlei gezondheidsthema’s. Deze zijn echter niet altijd ingebed in het schoolbeleid. De GGD Hart voor Brabant begeleidt basisscholen structureel bij een planmatige aanpak van gezondheid en veiligheid.
Frisse school
Het Frisse Scholenproject is een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder de GGD en het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid. Deelnemende scholen letten bij nieuwbouw en renovatie extra op de verbetering van het binnenklimaat. Ze gebruiken duurzame materialen en richten natuurleer-speeltuinen in.