GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 22-11-2017 om 16:37 uur
Laatst gewijzigd op: 16-01-2019 om 14:51 uur

lettertypes

Drukwerk

Frutiger is ons standaard lettertype. Dat is een duidelijk en goed leesbare letter. Allerlei varianten mogen gebruikt worden: Frutiger Roman, Frutiger Bold, Frutiger Light, Italic.

Print

Voor e-mail, correspondentie, presentaties en dergelijke gebruiken wij Verdana. Voor de standaard opmaak kiezen wij voor Verdana 9, regelafstand 1,5.

Web

Ons standaard lettertype voor de website is Roboto Condensed. Dit is een schreefloos lettertype van Google Fonts.

Afwijkingen

Heb je een opdracht voor een ander type publicatie? Neem dan contact op met team communicatie.