GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 01-12-2016 om 19:11 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 17:26 uur

VoorZorg

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het programma voorzorg duurt tot het kind 2 jaar oud is. 

Tijdens de huisbezoeken werken de verpleegkundigen met de moeders aan negen onderwerpen:

  • Hechting en ouderschap
  • Gezondheid van kind, moeder en vader
  • Ontwikkeling van het kind
  • Levensloop-ontwikkeling van moeder en eventueel vader
  • Veiligheid
  • Financiën
  • Communicatie
  • Informele steun en netwerk
  • Gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen

Vragen of een casus overleggen?

Neem dan contact met ons op via voorzorg@ggdhvb.nl. Een van onze VoorZorgverpleegkundigen neemt zo snel mogelijk contact met je op. Lees meer over VoorZorg op www.ncj.nl/voorzorg.

Aanvraag VoorZorg

Na aanmelding volgt een gesprek met de aanstaande moeder en bekijken onze voorzorgverpleegkundige of er gestart kan worden met Voorzorg. Je ontvangt hier altijd terugkoppeling over.