GGD Hart voor Brabant

Meld uw klacht digitaal

Binnen 3 werkdagen laten we u weten wie uw klacht behandelt. Binnen 6 weken reageren we op uw klacht. 

Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht behandelden?

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop we jouw klacht behandelden of over het resultaat, hebt u twee mogelijkheden.

U kunt u wenden tot de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Deze geschillencommissie behandelt klachten over de GGD als zorgaanbieder.

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

U kunt ook terecht bij de Ombudscommissie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Ombudscommissie behandelt ook klachten over de GGD Hart voor Brabant.

Ombudscommissie gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch