GGD Hart voor Brabant

Meld je klacht digitaal

Binnen 3 werkdagen laten we je weten wie jouw klacht behandelt. Binnen 6 weken reageren we op jouw klacht. Om jouw klacht goed te kunnen behandelen, hebben we enkele gegevens nodig.

Ben je niet tevreden over hoe wij jouw klacht behandelden?

Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop we jouw klacht behandelden of over het resultaat, heb je twee mogelijkheden.

Je kunt je wenden tot de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Deze geschillencommissie behandelt klachten over de GGD als zorgaanbieder.

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Jekunt ook terecht bij de Ombudscommissie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Ombudscommissie behandelt ook klachten over de GGD Hart voor Brabant.

Ombudscommissie gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch