GGD Hart voor Brabant
Schommels door Hello I

Verder kijken dan de kilo’s

In de zomer 2018 ontmoette ik een gezin van een achtjarige Syrische jongen met de diagnose obesitas. De BMI (Body Mass Index) van de jongen was 27. Kortom: hij had aanzienlijk overgewicht. Voor iemand van zijn leeftijd kan dat onder andere ernstige gevolgen hebben voor het functioneren van vitale organen. Onze jeugdarts nam contact met mij op vanwege de ketenaanpak overgewicht in 's-Hertogenbosch. Ik maakte een afspraak met zijn ouders om samen te kijken hoe we de leefstijl van hun zoon én het gezin konden aanpassen.

Hoe je door pesten een gamer wordt

Het Syrische gezin bestond naast de jongen uit zijn vader, moeder en twee oudere zussen. Eén daarvan fungeerde als tolk. De ouders waren heel dankbaar dat we aandacht hadden voor hun gezin, want ze maakten zich zorgen over hun zoon. Ze zagen zelf natuurlijk ook dat hij overgewicht had, maar wisten niet precies hoe ze hem het best konden helpen. De moeder probeerde haar zoon te laten bewegen of sporten, maar hij wilde niet naar buiten. Hij had geen vriendjes en was ooit gepest in de speeltuin, waardoor hij dacht dat alle kinderen hem stom vonden. Hij speelde liever computergames alleen op zijn kamer.

Breder kijken dan alleen de voeding

Als ik met een gezin naar de gezondheid van een kind kijk, gaat zeker niet alleen om goede voeding. We kijken naar de hele leefsituatie. Hoe betrokken zijn ouders bij de opvoeding van hun kind? Eet een kind voldoende (gezond)? Hoe staat het met de hygiëne? Speelt een kind voldoende buiten? Sport een kind? Hoe uitgebreid is het sociale netwerk? Groeit een kind veilig op? Wordt een kind gepest op school? Ik let op heel veel facetten, die samen bepalen hoe gezond kinderen of jongeren denken en doen. Hoe iemand opgroeit. Ze zijn tenslotte niet alleen een zoon of dochter, maar ook een broer of zus, een vriend of vriendin, een klasgenoot, een teamgenoot...

Stap voor stap verbeteren

Zo ook in dit gezin. Samen met de ouders bedacht ik allerlei ideeën hoe we de leefstijl van hun zoon stap voor stap konden verbeteren. Dat werkte goed. De ouders maakten afspraken over hoe lang hun zoon elke dag op de computer mocht. Ze wilden er daarnaast voor zorgen dat hij meer ging bewegen. Ik bracht ze in contact met een welzijnswerker om te bekijken of hun zoon ná schooltijd iets aan sport kon doen. Maar we spraken ook over zoiets simpels als hem dagelijks voldoende water laten drinken in plaats van allerlei suikerhoudende frisdrank.

We zijn nu ruim een halfjaar verder. Zowel jongen als het gezin boekten veel vooruitgang. De jongen is inmiddels aangemeld voor de zwemles en beide zussen gaan op basketbal. Ook doet hij nu twee keer per dag boodschappen voor zijn moeder. Zijn beeldschermtijd is teruggebracht naar maximaal anderhalf uur per dag. Dankzij deze veranderingen in leefstijl is het overgewicht van de jongen al afgenomen. Nog niet voldoende, maar hij is op de goede weg. Het is nu een kwestie van samen volhouden. En met samen bedoel ik de jongen én het gezin, eventueel met ondersteuning van mij en ketenpartners. Want Gezond² doet leven! gaat om zelf willen en zelf doen. Het gaat om mensen in hun eigen kracht zetten. En daar draag ik heel graag bij.

Headerfoto: "shallow focus photography of swing" door Hello I'm Nik op Unsplash

Plaats reactie

Ellis Hoogveld
Ellis Hoogveld

Als jeugdverpleegkundige bij de GGD Hart voor Brabant help ik kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar - en hun ouders - om gezonder op te groeien. Dit doe ik in de Graafsewijk in Den Bosch.

Plaatsingsdatum
08-04-2019, 13:46