GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 10-03-2016 om 14:54 uur
Laatst gewijzigd op: 20-02-2019 om 14:24 uur

Kinderen en hun medisch dossier

De wet regelt de rechten van de ouders en van het kind:

Kinderen tot 12 jaar

Wil jij het medisch dossier inzien van jouw kind van jonger dan 12 jaar? Dat mag jij als ouder. Download het formulier van de pagina dossier opvragen.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar mogen zelf hun dossier inzien.

Jij kunt als ouder het dossier inzien, nadat jouw kind daarvoor toestemming geeft. Op het verzoek dat je indient, moet ook de handtekening van jouw kind staan.

Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf zijn zestiende jaar beslist een jongere zelf over het inzien van zijn dossier. Hij kan dan zelf een verzoek doen en heeft daarvoor geen instemming nodig van zijn ouder(s). Als ouder krijg je alleen informatie over jouw kind, als hij daar toestemming voor geeft.