GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 07-03-2016 om 13:31 uur
Laatst gewijzigd op: 20-02-2019 om 14:24 uur

Inkoopvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, hanteert de GGD Hart voor Brabant het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten inclusief addendum en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) inclusief addendum voor specifieke ICT inkopen. Voor ‘gemeente’ moet daarin gelezen worden ‘GGD Hart voor Brabant’.

Indien je de inkoopvoorwaarden niet kunt openen of kunt raadplegen kun je deze digitaal opvragen via inkoopaanbestedingenenadvies@hetservicecentrum.nl.