ProfessionalCoronavirusInformatie voor scholen en kinderopvang

Veel gestelde vragen

 • Wat kun je doen om verspreiding van corona te voorkomen?

  Als school/kinderopvang kan je vier maatregelen treffen om verspreiding van Corona te voorkomen.

  1. Zorg voor een goede hygiëne. Denk hierbij naast regelmatig handen wassen ook aan schoonmaak van contactpunten.
  2. Zorg voor voldoende afstand, zover praktisch haalbaar
  3. Houd overzicht met lijstwerk
  4. Zorg voor een goede ventilatie
 • Wat te doen bij positief getest persoon op school of opvang

  Op onze school of kinderopvang zijn één of meerdere personen positief getest. Wat nu?

  Bekijk het stappenplan
 • Corona breidt zich uit op onze school. Wat nu?

  We overleggen graag over wat te doen bij een uitbraak die moeilijk onder controle te krijgen is. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier bovenaan deze pagina of via het telefoonnummer 088 368 7777. We zijn dagelijks bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur.

 • Wanneer gaat een persoon wel of niet naar school of kinderopvang?

  • Personen die positief getest zijn op corona.

  Voor positief geteste personen geldt dat ze in isolatie blijven tot ze 24 uur klachtenvrij* zijn én het minimaal 5 dagen is na de eerste ziektedag (de eerste dag met klachten) tot maximaal 10 dagen.

  Personen die positief testen maar geen klachten hebben of krijgen, mogen 5 dagen na de test uit isolatie.

  *Klachtenvrij: geen koorts, geen hoesten, geen keelpijn, geen neusverkoudheid.

  • Personen met klachten passend bij corona blijven thuis en laten zich testen. Een zelftest is hierbij voldoende. Is de test negatief, dan mogen ze weer naar school of kinderopvang**.
  • Voor huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon is het niet nodig om zonder klachten te testen. Voor hen geldt géén quarantaineadvies. Voor huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon geldt wel het advies om te testen bij klachten en 10 dagen contact met kwetsbaren te vermijden.

  **Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar geldt een uitzondering. Zij mogen zonder testen met milde verhoudheidsklachten naar de kinderopvang tenzij zij in contact waren met een covid-positieve persoon.
  Gebruik de beslisboom van Boink om te bepalen of je kind wel of niet naar school of kinderopvang kan.

  Bij twijfel kan de GGD hier een individueel advies over geven.

 • Wanneer mag iemand uit quarantaine?

  Wanneer mag iemand uit quarantaine?

  Ben je in contact geweest met iemand die corona heeft dan hoef je niet meer in quarantaine. Wel is het advies om contact met kwetsbaren zoveel mogelijk te vermijden. Doe dat tot en met de 10e dag na het contact met de persoon die corona heeft. En het is belangrijk om jouw gezondheid extra goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij corona doe dan meteen een zelftest.

  Voor meer informatie over quarantaine, ga naar mijnvraagovercorona.nl van de Rijksoverheid.

 • Zelftesten in het onderwijs

  Zelftesten bij klachten is één van de maatregelen die nog geldt*. Bij een positief testresultaat hoeft geen bevestigingstest meer te worden gepland bij de GGD. Na een positieve (zelf-)test blijft het advies om in isolatie te gaan. Er geldt een isolatieduur van 5 dagen. Ben je na 5 dagen 24 uur klachtenvrij? Dan mag je uit isolatie. Onder klachtenvrij verstaan we: geen koorts en geen symptomen zoals hoestenn keelpijn of neusverkoudheid.

  Voor huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon is het niet nodig om zonder klachten te testen en geldt geen quarantaineadvies. Voor hen geldt wel het advies om te testen bij klachten en 10 dagen contact met kwetsbare personen te vermijden.

  Heb je vragen? Neem dan contact op met 088 1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid).

  *Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar geldt een uitzondering: zij mogen zonder te testen met milde verkoudheidsklachten naar de kinderopvang tenzij zij in contact zijn geweest met een covid-positief persoon.

  Situaties waarbij je wel een zelftest gebruikt:

  • Niet-kwetsbare-personen
   • Bij klachten (z.s.m. na start klachten) ook indien contact is geweest met een positief getest persoon
   • Als klachten aanhouden tweede zelftest op dag 2
  • Zonder bekende blootstelling aan het virus, bijvoorbeeld als je bij iemand op bezoek gaat kan preventief gebruik worden gemaakt van een zelftest.

  Situaties waarbij je geen zelftest gebruikt:

  • Zorgmedewerkers (die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid);
  • Personen woonachtig in een verpleeghuis of in een andere instelling waar kwetsbare personen wonen (=boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis);
  • Personen thuiswonend en die naar een dagbesteding gaan waar de cliënten vallen onder de categorie kwetsbare personen (= boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis);
  • Personen die geen zelftest kunnen doen;
  • Personen die een corona-herstelbewijs nodig hebben (DCC);
  • Bij een medische indicatie op advies van de zorgverlener. Bij voorkeur worden deze testen via de reguliere zorg uitgevoerd.

  Bekijk de informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.
  Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar voor scholen.

 • Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school?

  Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school, kan ik blijven werken?

  Voor beroepen buiten de zorg gelden momenteel geen beperkingen in werk gedurende de periode tot aan het zwangerschapsverlof. Uiteraard blijven maatwerk en een goede risico-inschatting nodig. De bedrijfsarts kan je hierover op maat adviseren.

  Kijk hier voor meer informatie.

 • Ventilatie op scholen

  Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd. De manier waarop dat zou kunnen hangt vaak af van de situatie in het schoolgebouw. Voor meer informatie hiervoor verwijzen we naar de handleiding binnenmilieuscan basisscholen. Daarin zijn adviezen en links naar meer informatie te vinden.

  De ventilatie-eisen in het bouwbesluit zijn minimumeisen. Meer ventileren dan volgens het bouwbesluit nodig is zorgt voor betere binnenluchtkwaliteit. De GGD kan scholen helpen om de ventilatie te optimaliseren wanneer verbeteringen worden overwogen. Dat zal vaak aan de hand van de ‘Frisse Scholen’ aanpak gebeuren. Ook in de LCHV richtlijn binnen- en buitenmilieu voor basisscholen zijn tips te vinden. Verdere adviezen rond ventilatie zijn te vinden in het kwaliteitskader huisvesting onderwijs.

  Wat kan een school zelf doen?

  Scholen met een mechanisch ventilatiesysteem

  Scholen die willen laten onderzoeken of hun gebouw voldoet aan de eisen in het bouwbesluit kunnen daarvoor contact zoeken met een installatie adviesbureau. Zo’n bureau kan uitsluitsel geven over het juist functioneren van het ventilatiesysteem. In de loop der jaren raken dit soort systemen verouderd, en kan het opnieuw instellen of schoonmaken ervoor zorgen dat de ventilatie aanzienlijk verbetert.

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie (alleen ramen die opengezet kunnen worden) zouden kunnen overwegen om CO2 meters aan te schaffen om daarmee per lokaal een indicatie te krijgen of er ramen opengezet moeten worden teneinde de ventilatie te verbeteren. Er bestaan ook zogenaamde stoplichtmeters, die specifiek voor dit doel zijn gemaakt.

  Wat kan de GGD doen?

  Naast het geven van ventilatie-adviezen kan de GGD adviseren over andere basismaatregelen die in een schoolgebouw genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk te voorkomen, conform het landelijke richtlijnen. De GGD controleert schoolgebouwen niet en kan niet onderzoeken of ventilatie in een school voldoet aan het bouwbesluit. Daarvoor zijn de eigenaars van de schoolgebouwen zelf verantwoordelijk. Installatie adviesbureaus of bouwkundigen kunnen door hen ingehuurd worden om onderzoek te doen naar de capaciteit van het ventilatiesysteem. Als de ventilatiecapaciteit in een schoolgebouw niet voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde eisen kan de GGD weliswaar meedenken over de mogelijke opties, maar ook dan zal de GGD zelf geen onderzoek aan het gebouw doen. De gebouweigenaar zal samen met een door hem ingehuurde installatie-adviseur het beste de technische opties op een rijtje kunnen zetten.

 • Ik ontvang geen nieuwsbrief, waar kan ik deze vinden?

  Om scholen en kinderopvang organisaties op de hoogte te houden van de wijzigingen in het (landelijke) coronabeleid en richtlijnen, sturen we regelmatig nieuwsbrieven naar scholen en kinderopvang. Kijk hieronder voor de laatste versies van de nieuwsbrief.

  Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail met je naam, naam van je school of kinderopvang en e-mailadres naar communicatie@ggdhvb.nl

 • Waar vind ik meer informatie?

  Op onderstaande websites vind je meer informatie: