ProfessionalCoronavirusInformatie voor scholen en kinderopvang

Veel gestelde vragen

 • Wat kun je doen om verspreiding van corona te voorkomen?

  Als school/kinderopvang kan je vier maatregelen treffen om verspreiding van Corona te voorkomen.

  1. Zorg voor een goede hygiëne
  2. Zorg voor voldoende afstand, zover praktisch haalbaar
  3. Houd overzicht met lijstwerk
  4. Zorg voor een goede ventilatie
 • Stappenplan positief getest persoon op school of opvang

  Op onze school of kinderopvang zijn één of meerdere personen positief getest. Wat nu?

  Bekijk het stappenplan
 • Corona breidt zich uit op onze school. Wat nu?

  Bij 3 of meer besmettingen binnen 7 dagen in groep of klas leidt dit waarschijnlijk tot quarantaine advies van de klas. We overleggen graag hierover en de situatie op school. We snappen dat gezien de drukte overleggen soms niet mogelijk is. Probeert u het op een later tijdstip nog eens via het contactformulier bovenaan deze pagina of via het telefoonnummer 088 368 7777. Op dit moment hebben we de bereikbaarheid van het clusterteam scholen en kinderopvang uitgebreid maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur en in het weekend van 08:30 uur tot 17:00 uur.

 • Hoe kan onderwijspersoneel zich met voorrang laten testen?

  Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang kunnen zich met voorrang laten testen. Of je in aanmerking komt en meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit lees je op de website van de Rijksoverheid:

  Kom je in aanmerking voor een test met prioriteit? Maak zelf een testafspraak via het prioriteitsnummer: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. Je wordt zo snel mogelijk getest.

 • Wanneer gaat een persoon wel of niet naar school of kinderopvang?

  • Personen die positief getest zijn op corona.

  Voor positief geteste personen geldt dat ze in isolatie blijven tot ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn én het minimaal 7 dagen is na de eerste ziektedag (de eerste dag met klachten). Uitzonderingen hierop:

  -Als iemand een stoornis in het immuunsysteem heeft, mag degene pas uit isolatie minimaal 14 dagen sinds de eerste ziektedag. De GGD bespreekt dit met de positief geteste persoon.
  -Personen die positief testen maar geen klachten hebben of krijgen, mogen 7 dagen na de test uit isolatie.
  -Als een klacht lang blijft aanhouden mag iemand uit isolatie als hij of zij 48 uur koortsvrij is, de overige klachten ten minste 24 uur sterk afgenomen zijn én het minimaal 10 dagen sinds de eerste ziektedag is.

  • Personen met klachten passend bij corona blijven thuis en laten zich testen. Is de test negatief, dan mogen ze weer naar school of kinderopvang.
  • Personen die een nauw contact zijn van iemand met corona of personen die uit een hoogrisicoland komen, blijven thuis tot de quarantaine gestopt mag worden. Zie hieronder 'Wanneer mag iemand uit quarantaine?'
  • Personen die nauw contact zijn van iemand met corona en langer dan 7 dagen geleden een boostervaccinatie kregen of korter dan 8 weken een besmetting hebben doorgemaakt én geen klachten hebben, hoeven niet in quarantaine en het is niet nodig om te testen. Wel klachten, dan geldt het advies om te testen en in afwachting van het testresultaat in quarantaine te gaan.

  Gebruik de beslisboom van Boink om te bepalen of je kind wel of niet naar school of kinderopvang kan.

  Bij twijfel kan de GGD hier een individueel advies over geven.

 • Wanneer mag iemand uit quarantaine?

  Het gaat hierbij om personen die géén positieve coronatest hebben. We maken hier onderscheid in drie situaties:

  • Iemand die een nauw contact is, mag 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon (tijdens diens besmettelijke periode) uit quarantaine als hij of zij geen klachten krijgt. Heeft het nauwe contact een negatieve test die minimaal 5 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon is afgenomen en geen klachten, dan mag het nauwe contact dan al uit quarantaine. Oftewel, quarantaine voor nauwe contacten duurt altijd minimaal 5 dagen, waarbij dag 0 de dag is waarop voor het laatst contact met de positief geteste persoon is geweest. Uitzondering: personen die langer dan 7 dagen geleden een boostervaccinatie kregen of korter dan 8 weken een besmetting hebben doorgemaakt én geen klachten hebben, hoeven niet in quarantaine en is het niet nodig om te testen. Heeft iemand wél klachten, dan geldt het advies om te testen en in afwachting van het testresultaat in quarantaine te gaan.
  • Iemand met klachten* gaat in quarantaine tot de negatieve testuitslag bekend is.
  • Iemand die uit een hoogrisicoland  komt (zie www.wijsopreis.nl), mag 10 dagen na terugkomst uit quarantaine als hij of zij geen klachten krijgt. Heeft degene een negatieve test die minimaal 5 dagen na terugkomst uit het buitenland is afgenomen en geen klachten, dan mag degene dan al uit quarantaine.

  Voor meer informatie over quarantaine, doe de quarantainecheck van de Rijksoverheid.

  Let op: Is een testuitslag positief, dan gelden bovenstaande regels niet maar moeten de isolatieregels gevolgd worden, zie 'Positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang?'

  *Klachten passend bij Covid-19: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid/kortademigheid, verhoging of koorts, en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

 • Mag school een coronatest verplichten?

  Nee. De keuze om te testen is aan de leerling zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar), aan de ouders/voogd (voor leerlingen tot 16 jaar), en/of aan de medewerker. De school of kinderopvang mag wel leerlingen of medewerkers weigeren als ze zich niet laten testen terwijl er een (reëel) risico is dat deze leerling of medewerker corona heeft. School of kinderopvang heeft de taak een veilig leer- en werkklimaat te creëren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een nauw contact dat weigert in quarantaine te gaan, of iemand die hoest en zich niet laat testen. Overleg bij twijfel met de GGD.

 • Zelftesten in het onderwijs

  Scholen ontvangen zelftesten vanuit de overheid. Dit zelftestbeleid is een aanvulling op het landelijk geldende testbeleid en de basisregels. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid.

  Het gebruik van een zelftest en deelname van een school aan het zelftestbeleid voor scholen is altijd vrijwillig. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan in het gebruik van de zelftesten, zowel tussen scholen onderling als binnen een school (tussen leerlingen en tussen medewerkers).

  Zelftesten zijn relatief eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag.

  Leerlingen zonder klachten kunnen zich natuurlijk ook (op eigen initiatief) thuis preventief testen nu er steeds meer zelftesten beschikbaar zijn in apotheken en drogisterijen. Lees hieronder wat je moet doen in geval de test positief is.

  De uitslag van de zelftest

  Bij positieve uitslag geldt, blijf thuis in isolatie en je huisgenoten gaan in quarantaine. Meld je positieve zelftest op onze website en plan altijd een hertest bij de GGD. Voor een testafspraak kan je contact opnemen via het landelijke nummer 0800-1202 of plan een hertest via www.coronatest.nl. Bij vragen wordt verwezen naar 0800-1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid). Ook personeel dat niet in contact komt met kwetsbare personen mag bij klachten een zelftest doen. Bij een negatieve testresultaat mogen zij naar hun werk als zij niet vanuit huis kunnen werken. We benadrukken dat een zelftest niet volstaat bij een dag 5 test voor eerder opheffen quarantaine. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn wanneer je wel of geen zelftest doet. Hieronder vind je meer informatie.

  Situaties waarbij je wel een zelftest gebruikt:

  • Niet-kwetsbare personen
   • Bij klachten (z.s.m. na start klachten)
   • GGD hertest bij positieve zelftest
   • Als klachten aanhouden tweede zelftest op dag 2
  • Onderdeel van Bron en contactonderzoek of na Coronamelder notificatie
   • Geldt voor zowel voor immune en niet immune huisgenoten als nauwe contacten van een besmet persoon.
   • Zelftest mag gebruikt worden als z.s.m. test
   • Bij ontstaan van klachten
   • Uitzondering: zelftest mag niet gebruikt worden als dag 5 test voor het opheffen van de quarantaine. Hiervoor geldt alleen een negatieve GGD test. Deze dag 5 GGD test geldt ook voor de immune nauwe contacten van een besmet persoon.
  • Terugkeer uit het buitenland
   • Gevaccineerd:
    • Na aankomst doe je een zelftest.
   • Niet gevaccineerd:
    • Uit land met quarantaineplicht: 10 dagen in quarantaine waarbij deze op dag 5 opgeheven kan worden met een negatieve GGD test.
    • Uit land zonder quarantaineplicht: testen op dag 2 en dag 5 na aankomst met zelftest of GGD test.
  • Zonder bekende blootstelling aan het virus, bijvoorbeeld als je bij iemand op bezoek gaat.

  Situaties waarbij je geen zelftest gebruikt:

  • Ernstig zieke personen die zich melden bij de gezondheidszorg (bijvoorbeeld spoedeisende hulp of huisarts) – zowel kwetsbare als niet kwetsbare personen.
  • Kwetsbare personen (zowel wel of niet woonachtig in zorginstelling).
  • Personen die in contact komen met kwetsbare personen (bv zorgmedewerkers maar ook bezoekers van zorginstellingen).

  Bekijk hier de informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.
  Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar voor scholen.

 • Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school?

  Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school, kan ik blijven werken?

  Tot 28 weken zwangerschap kun je in principe gewoon blijven werken. Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter afstand van collega’s, ouders/verzorgers en kinderen* kunt houden tijdens je werk, is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts.

  Kijk hier voor meer informatie.

  *Dit geldt ook als je met kinderen 0-4 jaar werkt.

 • Ventilatie op scholen

  Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd. De manier waarop dat zou kunnen hangt vaak af van de situatie in het schoolgebouw. Voor meer informatie hiervoor verwijzen we naar de handleiding binnenmilieuscan basisscholen. Daarin zijn adviezen en links naar meer informatie te vinden.

  De ventilatie eisen in het bouwbesluit zijn minimumeisen. Meer ventileren dan volgens het bouwbesluit nodig is zorgt voor betere binnenluchtkwaliteit. De GGD kan scholen helpen om de ventilatie te optimaliseren wanneer verbeteringen worden overwogen. Dat zal vaak aan de hand van de ‘Frisse Scholen’ aanpak gebeuren. Ook in de LCHV richtlijn binnen- en buitenmilieu voor basisscholen zijn tips te vinden. Verdere adviezen rond ventilatie zijn te vinden in het kwaliteitskader huisvesting onderwijs.

  Wat kan een school zelf doen?

  Scholen met een mechanisch ventilatiesysteem

  Scholen die willen laten onderzoeken of hun gebouw voldoet aan de eisen in het bouwbesluit kunnen daarvoor contact zoeken met een installatie adviesbureau. Zo’n bureau kan uitsluitsel geven over het juist functioneren ven het ventilatiesysteem. In de loop der jaren raken dit soort systemen verouderd, en kan het opnieuw instellen of schoonmaken ervoor zorgen dat de ventilatie aanzienlijk verbetert.

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie (alleen ramen die opengezet kunnen worden) zouden kunnen overwegen om CO2 meters aan te schaffen om daarmee per lokaal een indicatie te krijgen of er ramen opengezet moeten worden teneinde de ventilatie te verbeteren. Er bestaan ook zogenaamde stoplichtmeters, die specifiek voor dit doel zijn gemaakt.

  Wat kan de GGD doen?

  Naast het geven van ventilatie-adviezen kan de GGD adviseren over andere basismaatregelen die in een schoolgebouw genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk te voorkomen, conform het landelijke richtlijnen. De GGD controleert schoolgebouwen niet en kan niet onderzoeken of ventilatie in een school voldoet aan het bouwbesluit. Daarvoor zijn de eigenaars van de schoolgebouwen zelf verantwoordelijk. Installatie adviesbureaus of bouwkundigen kunnen door hen ingehuurd worden om onderzoek te doen naar de capaciteit van het ventilatiesysteem. Als de ventilatiecapaciteit in een schoolgebouw niet voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde eisen kan de GGD weliswaar meedenken over de mogelijke opties, maar ook dan zal de GGD zelf geen onderzoek aan het gebouw doen. De gebouweigenaar zal samen met een door hem ingehuurde installatie-adviseur het beste de technische opties op een rijtje kunnen zetten.

 • Ik ontvang geen nieuwsbrief, waar kan ik deze vinden?

  Om scholen en kinderopvang organisaties op de hoogte te houden van de wijzigingen in het (landelijke) coronabeleid en richtlijnen, sturen we regelmatig nieuwsbrieven naar scholen en kinderopvang. Kijk hieronder voor de laatste versies van de nieuwsbrief.

  Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail met je naam, naam van je school of kinderopvang en e-mailadres naar communicatie@ggdhvb.nl

 • Waar vind ik meer informatie?

  Op onderstaande websites vind je meer informatie: