ProfessionalCoronavirusInformatie voor scholen en kinderopvang

Veel gestelde vragen

 • Wat kun je doen om verspreiding van corona te voorkomen?

  Als school/kinderopvang kan je vijf maatregelen treffen om verspreiding van Corona te voorkomen.

  1. Zorg voor een goede hygiëne
  2. Zorg voor voldoende afstand, zover praktisch haalbaar
  3. Houd overzicht met lijstwerk
  4. Zorg voor een goede ventilatie
  5. Gebruik mondkapjes in het voortgezet onderwijs
  Lees meer
 • Stappenplan positief getest persoon op school of opvang

  Op onze school of kinderopvang zijn één of meerdere personen positief getest. Wat nu?

  Bekijk het stappenplan
 • Corona breidt zich uit op onze school. Wat nu?

  Bij elke nieuwe besmetting wordt het stappenplan doorgelopen, zie: hierboven: 'Stappenplan positief getest persoon op school of opvang.'

  Zijn er binnen 1 klas meerdere besmettingen binnen één week, dan wordt de hele klas als nauw contact beschouwd. Vervolgens wordt onderscheid gemaakt tussen immuun en niet-immuun beschouwde personen.

  Zijn er binnen meerdere klassen 1 of meer besmettingen, dan is het belangrijk dat wordt nagegaan of de verspreiding op school of kinderopvang gebeurd kan zijn. Met name op grote scholen kunnen meerdere besmettingen op een school buiten school gebeurd zijn en toeval zijn. Is er mogelijk wel verspreiding op school of kinderopvang geweest, dan kan overwogen worden om meerdere klassen te sluiten of zelfs een hele locatie. Neem hiervoor contact op met de GGD. De GGD kan bijvoorbeeld ook adviseren om meerdere klassen of een hele locatie te testen en dit in samenwerking met de school of kinderopvang regelen.

  De uiteindelijke beslissing om een school of kinderopvang te sluiten ligt bij het schoolbestuur. Als het om grote gezondheidsrisico’s gaat, kan ook de burgemeester of Veiligheidsregio besluiten een school of kinderopvang verplicht te sluiten. De GGD heeft in beide situaties alleen een adviserende rol. Overweeg online lesgeven om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

 • Hoe kan onderwijspersoneel zich met voorrang laten testen?

  Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang kunnen zich met voorrang laten testen. Of je in aanmerking komt en meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit lees je op de website van de Rijksoverheid:

  Kom je in aanmerking voor een test met prioriteit? Maak zelf een testafspraak via het prioriteitsnummer: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. Je wordt zo snel mogelijk getest.

 • Wanneer gaat een persoon wel of niet naar school of kinderopvang?

  • Personen die positief getest zijn op corona.

  Voor positief geteste personen geldt dat ze in isolatie blijven tot ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn én het minimaal 7 dagen is na de eerste ziektedag (de eerste dag met klachten). Uitzonderingen hierop:

  -Als iemand een stoornis in het immuunsysteem heeft, mag degene pas uit isolatie minimaal 14 dagen sinds de eerste ziektedag. De GGD bespreekt dit met de positief geteste persoon.
  -Personen die positief testten maar geen klachten hebben of krijgen, mogen 5 dagen na de test uit isolatie.
  -Als een klacht lang blijft aanhouden mag iemand uit isolatie als hij of zij 48 koortsvrij is, de overigens klachten ten minste 24 uur sterk afgenomen zijn én het minimaal 10 dagen sinds de eerste ziektedag is.

  • Personen met klachten passend bij corona blijven thuis en laten zich testen. Is de test negatief, dan mogen ze weer naar school of kinderopvang.
   o Uitzondering op deze regel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar (dus tot en met 3 jaar) met alleen verkoudheidsklachten, geen koorts, benauwdheid of plotseling  reuk- en smaakverlies, én als dit jonge kind geen nauw contact is van iemand met corona. Deze kinderen mogen naar school of kinderopvang en hoeven zich niet te laten testen.
  • Heeft iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Dus heeft bijvoorbeeld een ouder koorts, dan blijft een kind (ongeacht de leeftijd) thuis tot de ouder negatief is getest.
  • Personen die een nauw contact zijn van iemand met corona of uit een hoogrisicoland komen, blijven thuis tot de quarantaine gestopt mag worden. Zie hieronder 'Wanneer mag iemand uit quarantaine?'

  Gebruik de beslisboom van Boink om te bepalen of je kind wel of niet naar school of kinderopvang kan.

  Bij twijfel kan de GGD hier een individueel advies over geven.

   

 • Wanneer mag iemand uit quarantaine?

  Het gaat hierbij om personen die géén positieve coronatest hebben. We maken hier onderscheid in drie situaties:

  • Iemand die een nauw contact is, mag 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon (tijdens diens besmettelijke periode) uit quarantaine als hij of zij geen klachten krijgt. Heeft het nauwe contact een negatieve test die minimaal 5 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon is afgenomen en geen klachten, dan mag het nauwe contact dan al uit quarantaine. Oftewel, quarantaine voor nauwe contacten duurt altijd minimaal 5 dagen, waarbij dag 0 de dag is waarop voor het laatst contact met de positief geteste persoon is geweest.
  • Iemand met klachten* gaat in quarantaine tot de negatieve testuitslag bekend is.
  • Iemand die uit een hoogrisicoland  komt (zie www.wijsopreis.nl), mag 10 dagen na terugkomst uit quarantaine als hij of zij geen klachten krijgt. Heeft degene een negatieve test die minimaal 5 dagen na terugkomst uit het buitenland is afgenomen en geen klachten, dan mag degene dan al uit quarantaine.

  Voor meer informatie over quarantaine, doe de quarantainecheck van de Rijksoverheid.

  Let op: Is een testuitslag positief, dan gelden bovenstaande regels niet maar moeten de isolatieregels gevolgd worden, zie 'Positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang?'

  *Klachten passend bij Covid-19: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid/kortademigheid, verhoging of koorts, en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

 • Mag school een coronatest verplichten?

  Nee. De keuze om te testen is aan de leerling zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar), aan de ouders/voogd (voor leerlingen tot 16 jaar), en/of aan de medewerker. De school of kinderopvang mag wel leerlingen of medewerkers weigeren als ze zich niet laten testen terwijl er een (reëel) risico is dat deze leerling of medewerker corona heeft. School of kinderopvang heeft de taak een veilig leer- en werkklimaat te creëren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een nauw contact dat weigert in quarantaine te gaan, of iemand die hoest en zich niet laat testen. Overleg bij twijfel met de GGD.

 • Zelftesten in het onderwijs

  Vanaf half april ontvangen scholen zelftesten vanuit de overheid. Dit zelftestbeleid is een aanvulling op het landelijk geldende testbeleid en de basisregels. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid.

  Het gebruik van een zelftest en deelname van een school aan het zelftestbeleid voor scholen is altijd vrijwillig. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan in het gebruik van de zelftesten, zowel tussen scholen onderling als binnen een school (tussen leerlingen en tussen medewerkers).

  Zelftesten zijn relatief eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag.

  Op dit moment zijn de door de overheid geleverde testen bedoeld voor preventief testen van onderwijspersoneel. Er wordt geadviseerd dat zij de test thuis preventief twee keer per week bij zichzelf uitvoeren, als ze geen klachten hebben.

  Leerlingen zonder klachten kunnen zich natuurlijk ook (op eigen initiatief) thuis preventief testen nu er steeds meer zelftesten beschikbaar zijn in apotheken en drogisterijen. Lees hieronder wat je moet doen in geval de test positief is.

  De uitslag van de zelftest

  Bij een positieve uitslag van een zelftest gaat de betreffende leerling of medewerker in isolatie en blijven zijn of haar huisgenoten ook thuis. Ter bevestiging dient er vervolgens nog een coronatest te worden afgenomen in de GGD-teststraat. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie.

  Er wordt geadviseerd om voor een testafspraak contact op te nemen via het landelijke nummer 0800-1202 of een hertest via www.coronatest.nl in te plannen. Bij vragen wordt verwezen naar 0800-1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid).

  Bij een positieve zelftest maakt school melding bij de GGD, indien de GGD nog geen contact heeft opgenomen. Het voorgezet onderwijs deelt extra zelftesten uit voor de zomervakantie voor na de vakantie en voor terugkeer naar school. Kijk voor meer informatie op de pagina over zelftesten rondom de zomervakantie van de VO-raad. Hier vind je tevens tips om zelftesten te bevorderen.

  Leerlingen of medewerkers met een negatieve zelftest kunnen gewoon naar school. Wel moeten zij zich uiteraard nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.

  Waarvoor zijn zelftesten niet bedoeld? 

  Zelftesten zijn op dit moment niet bedoeld om te testen bij klachten, na nauw contact met iemand met corona of een melding van de CoronaMelder-app. Er moet in die gevallen een afspraak bij een teststraat van de GGD gemaakt worden.

  Een zelftest kan op dit moment dus niet gebruikt worden om te bepalen of iemand met klachten weer naar school of naar het werk kan. En ook niet om te bepalen of iemand na dag 5 uit quarantaine mag. Een sneltest is een momentopname, de uitslag heeft een beperkte geldigheidsduur.

  Bekijk hier de informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.

  Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar voor scholen.

 • Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school?

  Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school, kan ik blijven werken?

  Tot 28 weken zwangerschap kun je in principe gewoon blijven werken. Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter afstand van collega’s, ouders/verzorgers en kinderen* kunt houden tijdens je werk, is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts.

  *Dit geldt ook als je met kinderen 0-4 jaar werkt.

 • Ventilatie op scholen

  Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd. De manier waarop dat zou kunnen hangt vaak af van de situatie in het schoolgebouw. Voor meer informatie hiervoor verwijzen we naar de handleiding binnenmilieuscan basisscholen. Daarin zijn adviezen en links naar meer informatie te vinden.

  De ventilatie eisen in het bouwbesluit zijn minimumeisen. Meer ventileren dan volgens het bouwbesluit nodig is zorgt voor betere binnenluchtkwaliteit. De GGD kan scholen helpen om de ventilatie te optimaliseren wanneer verbeteringen worden overwogen. Dat zal vaak aan de hand van de ‘Frisse Scholen’ aanpak gebeuren. Ook in de LCHV richtlijn binnen- en buitenmilieu voor basisscholen zijn tips te vinden. Verdere adviezen rond ventilatie zijn te vinden in het kwaliteitskader huisvesting onderwijs.

  Wat kan een school zelf doen?

  Scholen met een mechanisch ventilatiesysteem

  Scholen die willen laten onderzoeken of hun gebouw voldoet aan de eisen in het bouwbesluit kunnen daarvoor contact zoeken met een installatie adviesbureau. Zo’n bureau kan uitsluitsel geven over het juist functioneren ven het ventilatiesysteem. In de loop der jaren raken dit soort systemen verouderd, en kan het opnieuw instellen of schoonmaken ervoor zorgen dat de ventilatie aanzienlijk verbetert.

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie (alleen ramen die opengezet kunnen worden) zouden kunnen overwegen om CO2 meters aan te schaffen om daarmee per lokaal een indicatie te krijgen of er ramen opengezet moeten worden teneinde de ventilatie te verbeteren. Er bestaan ook zogenaamde stoplichtmeters, die specifiek voor dit doel zijn gemaakt.

  Wat kan de GGD doen?

  Naast het geven van ventilatie-adviezen kan de GGD adviseren over andere basismaatregelen die in een schoolgebouw genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk te voorkomen, conform het landelijke richtlijnen. De GGD controleert schoolgebouwen niet en kan niet onderzoeken of ventilatie in een school voldoet aan het bouwbesluit. Daarvoor zijn de eigenaars van de schoolgebouwen zelf verantwoordelijk. Installatie adviesbureaus of bouwkundigen kunnen door hen ingehuurd worden om onderzoek te doen naar de capaciteit van het ventilatiesysteem. Als de ventilatiecapaciteit in een schoolgebouw niet voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde eisen kan de GGD weliswaar meedenken over de mogelijke opties, maar ook dan zal de GGD zelf geen onderzoek aan het gebouw doen. De gebouweigenaar zal samen met een door hem ingehuurde installatie-adviseur het beste de technische opties op een rijtje kunnen zetten.

 • Mogen groepsactiviteiten worden georganiseerd?

  Ja, met de versoepelingen van 26 juni mogen scholen weer met hun leerlingen op schoolreisje, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de regels en adviezen die daarvoor gelden. Zie hieronder. Ook toeschouwers bij een musical of diploma-uitreiking mag weer. Houd daarbij rekening met de basisregels voor gezondheid en hygiëne. Volwassenen dienen onderling 1,5 meter afstand te houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers kunnen komen kijken. Houd er ook rekening mee dat het registreren van aanwezigen en een gezondheidscheck verplicht zijn als mensen een vaste zitplaats hebben en er geen doorstroom plaatsvindt. Kijk hier voor meer informatie.

  Regels tegen verspreiding corona in touringcars

  Voor vervoer in touringcars gelden de volgende regels:

  • Je krijgt vooraf aan de rit een gezondheidscheck.
  •  Alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een mondkapje.
  • Een mondkapje is niet nodig als er maar 1 passagier is.
  • Er geldt geen maximaal aantal passagiers in touringcars.
 • Ik ontvang geen nieuwsbrief, waar kan ik deze vinden?

  Om scholen en kinderopvang organisaties op de hoogte te houden van de wijzigingen in het (landelijke) coronabeleid en richtlijnen, sturen we regelmatig nieuwsbrieven naar scholen en kinderopvang. Kijk hieronder voor de laatste versies van de nieuwsbrief.

  Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail met je naam, naam van je school of kinderopvang en e-mailadres naar communicatie@ggdhvb.nl

 • Waar vind ik meer informatie?

  Op onderstaande websites vind je meer informatie: