ProfessionalCoronavirusInformatie voor scholen en kinderopvang

Veel gestelde vragen

 • Wat kun je doen om verspreiding van corona te voorkomen?

  Als school/kinderopvang kan je vier maatregelen treffen om verspreiding van Corona te voorkomen.

  1. Zorg voor een goede hygiëne
  2. Zorg voor voldoende afstand, zover praktisch haalbaar
  3. Houd overzicht met lijstwerk
  4. Zorg voor een goede ventilatie
 • Wat te doen bij positief getest persoon op school of opvang

  Op onze school of kinderopvang zijn één of meerdere personen positief getest. Wat nu?

  Bekijk het stappenplan
 • Corona breidt zich uit op onze school. Wat nu?

  We overleggen graag over wat te doen bij een uitbraak die moeilijk onder controle te krijgen is. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier bovenaan deze pagina of via het telefoonnummer 088 368 7777. We zijn dagelijks bereikbaar van 08:00 uur tot 17:00 uur.

 • Wanneer gaat een persoon wel of niet naar school of kinderopvang?

  • Personen die positief getest zijn op corona.

  Voor positief geteste personen geldt dat ze in isolatie blijven tot ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn én het minimaal 5 dagen is na de eerste ziektedag (de eerste dag met klachten). Uitzonderingen hierop:

  -Als iemand een stoornis in het immuunsysteem heeft, mag degene pas uit isolatie minimaal 14 dagen sinds de eerste ziektedag.
  -Personen die positief testen maar geen klachten hebben of krijgen, mogen 7 dagen na de test uit isolatie.
  -Als een klacht lang blijft aanhouden mag iemand uit isolatie als hij of zij 48 uur koortsvrij is, de overige klachten ten minste 24 uur sterk afgenomen zijn én het minimaal 7 dagen sinds de eerste ziektedag is.

  • Personen met klachten passend bij corona blijven thuis en laten zich testen. Is de test negatief, dan mogen ze weer naar school of kinderopvang.
  • Personen die een nauw contact zijn van iemand met corona (en niet voldoen aan de uitzonderingsregels) of personen die uit een hoogrisicoland komen, blijven thuis tot de quarantaine gestopt mag worden. Zie hieronder 'Wanneer mag iemand uit quarantaine?'
  • Personen die nauw contact zijn van iemand met corona en langer dan 7 dagen geleden een boostervaccinatie kregen of korter dan 8 weken een besmetting hebben doorgemaakt of jonger dan 18 jaar zijn én geen klachten hebben, hoeven niet in quarantaine en het is niet nodig om te testen. Wel klachten, dan geldt het advies om te testen en in afwachting van het testresultaat in quarantaine te gaan.

  Gebruik de beslisboom van Boink om te bepalen of je kind wel of niet naar school of kinderopvang kan.

  Bij twijfel kan de GGD hier een individueel advies over geven.

 • Wanneer mag iemand uit quarantaine?

  Wanneer mag iemand uit quarantaine?

  Ben je in contact geweest met iemand die corona heeft dan hoef je niet meer in quarantaine. Wel is het advies om contact met kwetsbaren zoveel mogelijk te vermijden. Doe dat tot en met de 10e dag na het contact met de persoon die corona heeft. En het is belangrijk om jouw gezondheid extra goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij corona doe dan meteen een zelftest.

  Voor meer informatie over quarantaine, doe de quarantainecheck van de Rijksoverheid.

 • Zelftesten in het onderwijs

  Scholen ontvangen zelftesten vanuit de overheid. Dit zelftestbeleid is een aanvulling op het landelijk geldende testbeleid en de basisregels. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid.

  Het gebruik van een zelftest en deelname van een school aan het zelftestbeleid voor scholen is altijd vrijwillig. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan in het gebruik van de zelftesten, zowel tussen scholen onderling als binnen een school (tussen leerlingen en tussen medewerkers).

  Zelftesten zijn relatief eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag.

  Leerlingen zonder klachten kunnen zich natuurlijk ook (op eigen initiatief) thuis preventief testen nu er steeds meer zelftesten beschikbaar zijn in apotheken en drogisterijen. Lees hieronder wat je moet doen in geval de test positief is.

  De uitslag van de zelftest

  Bij positieve uitslag geldt, blijf thuis in isolatie en je huisgenoten gaan in quarantaine. Bij vragen wordt verwezen naar 0800-1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid). Ook personeel dat niet in contact komt met kwetsbare personen mag bij klachten een zelftest doen. Bij een negatieve testresultaat mogen zij naar hun werk als zij niet vanuit huis kunnen werken. Een zelftest volstaat als dag 5 test voor eerder opheffen quarantaine. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn wanneer je wel of geen zelftest doet. Hieronder vind je meer informatie.

  Situaties waarbij je wel een zelftest gebruikt:

  • Niet-kwetsbare personen
   • Bij klachten (z.s.m. na start klachten)
   • Als klachten aanhouden tweede zelftest op dag 2
  • Onderdeel van Bron en contactonderzoek of na Coronamelder notificatie
   • Geldt voor zowel voor immune en niet immune huisgenoten als nauwe contacten van een besmet persoon.
   • Zelftest mag gebruikt worden als z.s.m. test
   • Bij ontstaan van klachten
  • Terugkeer uit het buitenland
   • Gevaccineerd:
    • Na aankomst doe je een zelftest.
   • Niet gevaccineerd:
    • Uit land met quarantaineplicht: 10 dagen in quarantaine waarbij deze op dag 5 opgeheven kan worden met een negatieve zelftest.
    • Uit land zonder quarantaineplicht: testen op dag 2 en dag 5 na aankomst met zelftest.
  • Zonder bekende blootstelling aan het virus, bijvoorbeeld als je bij iemand op bezoek gaat.

  Situaties waarbij je geen zelftest gebruikt:

  • Zorgmedewerkers (ook om op dag 5 uit quarantaine te kunnen, is een PCR-test nodig);
  • Personen woonachtig in een verpleeghuis of in een andere instelling waar kwetsbare personen wonen (=boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis);
  • Personen thuiswonend en die naar een dagbesteding gaan waar de cliënten vallen onder de categorie kwetsbare personen (= boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis);
  • Personen die geen zelftest kunnen doen;
  • Personen die een corona-herstelbewijs nodig hebben (DCC);
  • Bij een medische indicatie op advies van de zorgverlener. Bij voorkeur worden deze testen via de reguliere zorg uitgevoerd.

  Bekijk hier de informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.
  Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar voor scholen.

 • Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school?

  Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school, kan ik blijven werken?

  Tot 28 weken zwangerschap kun je in principe gewoon blijven werken. Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter afstand van collega’s, ouders/verzorgers en kinderen* kunt houden tijdens je werk, is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts.

  Kijk hier voor meer informatie.

  *Dit geldt ook als je met kinderen 0-4 jaar werkt.

 • Ventilatie op scholen

  Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd. De manier waarop dat zou kunnen hangt vaak af van de situatie in het schoolgebouw. Voor meer informatie hiervoor verwijzen we naar de handleiding binnenmilieuscan basisscholen. Daarin zijn adviezen en links naar meer informatie te vinden.

  De ventilatie eisen in het bouwbesluit zijn minimumeisen. Meer ventileren dan volgens het bouwbesluit nodig is zorgt voor betere binnenluchtkwaliteit. De GGD kan scholen helpen om de ventilatie te optimaliseren wanneer verbeteringen worden overwogen. Dat zal vaak aan de hand van de ‘Frisse Scholen’ aanpak gebeuren. Ook in de LCHV richtlijn binnen- en buitenmilieu voor basisscholen zijn tips te vinden. Verdere adviezen rond ventilatie zijn te vinden in het kwaliteitskader huisvesting onderwijs.

  Wat kan een school zelf doen?

  Scholen met een mechanisch ventilatiesysteem

  Scholen die willen laten onderzoeken of hun gebouw voldoet aan de eisen in het bouwbesluit kunnen daarvoor contact zoeken met een installatie adviesbureau. Zo’n bureau kan uitsluitsel geven over het juist functioneren ven het ventilatiesysteem. In de loop der jaren raken dit soort systemen verouderd, en kan het opnieuw instellen of schoonmaken ervoor zorgen dat de ventilatie aanzienlijk verbetert.

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie

  Scholen met alleen natuurlijke ventilatie (alleen ramen die opengezet kunnen worden) zouden kunnen overwegen om CO2 meters aan te schaffen om daarmee per lokaal een indicatie te krijgen of er ramen opengezet moeten worden teneinde de ventilatie te verbeteren. Er bestaan ook zogenaamde stoplichtmeters, die specifiek voor dit doel zijn gemaakt.

  Wat kan de GGD doen?

  Naast het geven van ventilatie-adviezen kan de GGD adviseren over andere basismaatregelen die in een schoolgebouw genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk te voorkomen, conform het landelijke richtlijnen. De GGD controleert schoolgebouwen niet en kan niet onderzoeken of ventilatie in een school voldoet aan het bouwbesluit. Daarvoor zijn de eigenaars van de schoolgebouwen zelf verantwoordelijk. Installatie adviesbureaus of bouwkundigen kunnen door hen ingehuurd worden om onderzoek te doen naar de capaciteit van het ventilatiesysteem. Als de ventilatiecapaciteit in een schoolgebouw niet voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde eisen kan de GGD weliswaar meedenken over de mogelijke opties, maar ook dan zal de GGD zelf geen onderzoek aan het gebouw doen. De gebouweigenaar zal samen met een door hem ingehuurde installatie-adviseur het beste de technische opties op een rijtje kunnen zetten.

 • Ik ontvang geen nieuwsbrief, waar kan ik deze vinden?

  Om scholen en kinderopvang organisaties op de hoogte te houden van de wijzigingen in het (landelijke) coronabeleid en richtlijnen, sturen we regelmatig nieuwsbrieven naar scholen en kinderopvang. Kijk hieronder voor de laatste versies van de nieuwsbrief.

  Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail met je naam, naam van je school of kinderopvang en e-mailadres naar communicatie@ggdhvb.nl

 • Waar vind ik meer informatie?

  Op onderstaande websites vind je meer informatie: