GGD Hart voor Brabant

Jouw gezondheid vraagt om preventie

Als je gezond bent, zit je beter in je vel en ben je vol leven en energie. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid. De GGD Hart voor Brabant ondersteunt je daarbij met advies en eigentijdse activiteiten. Afgestemd op jouw behoeften en die van anderen in jouw gemeente. Samen met onze partners.

We voorkomen ziektes en hebben kennis van gezondheid, die we graag met je delen. Zo kun jij zo gezond mogelijk leven. We zijn er voor jong en oud. De jeugdarts op het consultatiebureau, de gezondheidsvoorlichter op de school van jouw kind of onze medewerker bij jou in de wijk. En denk ook aan de verpleegkundige op het spreekuur over seksuele gezondheid of de reizigers die we veilig op weg helpen met voorlichting en vaccinaties. Mensen die dat nodig hebben, geven we extra aandacht. Want gezond zijn en blijven, dat doen we samen!

Jouw gezondheid vraagt om een gezonde omgeving

Een gezonde omgeving werkt positief op onze gezondheid. Hoe vaak sta jij stil bij de gezondheidsrisico’s die je loopt als je op pad bent, naar je werk fietst of je kinderen naar school of de opvang brengt? De GGD Hart voor Brabant houdt zichtbare én onzichtbare gevaren elke dag goed voor jou in de gaten. Wij brengen besmettelijke ziektes snel in beeld en voorkomen verspreiding. We houden toezicht op kinderopvang. Zo kun jij als ouder je kind met een gerust hart naar een schone en veilige plek brengen. Dat doen we ook bij zorginstellingen.

We letten in jouw omgeving op de kwaliteit van lucht, water en geluid. Waar we kunnen, denken we mee met gemeenten over een gezonde inrichting van de buitenruimte. Denk aan de aanleg van fietspaden, groen of speelvelden. Maar ook aan vergunningen voor veehouderij of het plaatsen van gsm-masten. Zo houden we samen onze omgeving gezond.

Jouw gezondheid vraagt om inzicht

Een gezonde regio vraagt om zicht op gezondheid. De GGD Hart voor Brabant heeft een schat aan informatie over de gezondheid in jouw regio. Wij zien alle kinderen tot 18 jaar en doen regelmatig onderzoeken. We zoeken steeds naar nieuwe manieren om de inzichten die we daaruit halen in beeld te brengen. Maken slim gebruik van nieuwe technieken en combineren ons onderzoek met data van anderen.

Zo weten we per gemeente en zelfs per wijk hoe het staat met de gezondheid. Welke risico’s er zijn en waar kansen liggen. Waar nodig gaan we samen aan de slag. We adviseren onze gemeenten waar extra actie nodig is. En we stemmen onze activiteiten daarop af, samen met onze partners. Zo houden we onze regio gezond.