GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 21-06-2017 om 10:56 uur
Laatst gewijzigd op: 15-01-2019 om 17:23 uur

Missie, visie en ambitie

Onze Missie
Wij zien gezondheid als een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om de inwoners van onze 25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien en leven. In een gezonde omgeving.

We gaan hierbij uit van preventie, positieve gezondheid en mensen in hun kracht krijgen en houden. We zetten de behoeften van mensen centraal, en hebben speciale aandacht voor de kwetsbaren in ons werkgebied.

Onze visie: Samen sterk voor gezondheid!
Gezondheid is belangrijk, zo niet het belangrijkste in ons leven. Steeds meer mensen gaan bewuster om met hun gezondheid. Jij beslist zelf hoe jij dat doet. De GGD Hart voor Brabant kan je daarbij adviseren. Wij willen mensen zo gezond mogelijk laten opgroeien en leven.

Wij houden de gezondheid van en voor ruim één miljoen inwoners van 25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord scherp in de gaten. We moedigen gezond gedrag aan en beschermen tegen besmettelijke ziektes. We maken gebruik van kansen en nemen als nodig preventieve maatregelen.

Dat doen we niet alleen. Hiervoor werken we intensief samen met gemeenten en onze partners. En ook met jou en alle andere inwoners van de regio. Samen beschermen en bouwen we aan een gezonde omgeving. Gezondheid is tenslotte van ons allemaal!

Onze Ambitie
We zijn een eigentijdse GGD, die werkt in het belang van onze samenleving en vanuit het belang voor de klant. We sluiten aan bij hun leefwereld. Als het gaat om gezondheid voeren we betekenisvolle discussies met bestuur, partners en inwoners. We verbinden ons met het veld en zoeken steeds naar vernieuwende manieren om ons doel te bereiken. Een GGD die aanpakt met lef en resultaat. Flexibel in contact met de omgeving. Een partner waarop je kunt bouwen: zichtbaar en nabij.

Onze focuspunten
Om bij alle maatschappelijke ontwikkelingen te blijven aansluiten zien wij voor onze GGD de volgende focuspunten voor de komende jaren (2017 – 2021):

  • De klant centraal
  • Verbinden met het veld
  • Vernieuwen

Bekijk ook onze Beleidsvisie 2017-2021