GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 21-12-2016 om 13:10 uur
Laatst gewijzigd op: 22-05-2018 om 09:47 uur

nevenfuncties directie en MT

Naam
Functie
Nevenfunctie Organisatie
Vanaf
Karin van Esch Directeur publieke gezondheid Lid Raad van Bestuur
Theater De Bussel, Gemeente Oosterhout
2015
Karin van Esch Directeur publieke gezondheid Lid Raad van Commissarissen Brabant Water NV
2015
Karin van Esch Directeur publieke gezondheid Lid Raad van Toezicht Stichting De Waarden, Zevenbergen 2014
Karin van Esch
Directeur publieke gezondheid Directielid GGD West-Brabant
2014
Karin van Esch Directeur publieke gezondheid
Directielid RAV Brabant MWN
2014
Karin van Esch Directeur publieke gezondheid
Lid
Veiligheidsdirectie Brabant Noord
2014
Annemieke van der Zijden
Directielid Voorzitter
Tactisch ROAZ (Noord-Brabant) 2018
Annemieke van der Zijden  Directielid Lid Raad van Toezicht NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health).  2018 
Annemieke van der Zijden Directielid Lid van Presidium GGD GHOR Nederland
2014
Annemieke van der Zijden
Directielid Lid Stuurgroep
Academische Werkplaats Jeugd Tranzo
2015
Annemieke van der Zijden Directielid Lid Adviesraad
Tranzo
2014
Annemieke van der Zijden Directielid Adviseur Provinciale Raad Gezondheid 2015
Annemieke van der Zijden Directielid Voorzitter Stuurgroep
Academische werkplaats Tranzo
2014
Annemieke van der Zijden Directielid Clustercoördinator GHOR
GGD GHOR Nederland
2016
Annemieke van der Zijden Directielid Directielid RAV Brabant MWN
2013
Annemieke van der Zijden Directielid Lid Veiligheidsdirectie Midden West Brabant
2013
Betty Rikken Sectormanager / MT-lid
Lid Raad van Commissarissen
SSHN 2015
Jacqueline Baardman Sectormanager / MT-lid
- - -
Riny Hoogedoorn
Controller / MT-lid
- - -