InwonersNieuws & infoWelbevinden stijgt maar naleving coronamaatregelen neemt af

Welbevinden stijgt maar naleving coronamaatregelen neemt af

Let op: dit onderzoek vond plaats tussen 16 en 20 juni. Op dat moment was de stijging van de afgelopen dagen nog niet gestart.

Nu de besmettingen de afgelopen tijd afnemen en diverse maatregelen zijn opgeheven zet de stijging in welbevinden door, met name bij jongeren en jongvolwassenen. Ook is er sprake van toename van vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid. Naleving van een deel van de resterende maatregelen neemt echter af. Dat blijkt uit de dertiende meting van het gedragsonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM. Aan deze ronde, die plaatsvond tussen 16 en 20 juni, deden in totaal ruim 5.600 inwoners van Noord-Brabant mee.

Stijging in welbevinden zet door

Met het verder openen van de maatschappij, zet ook de verbetering in het welzijn door. Deelnemers rapporteren minder gevoelens van eenzaamheid en een toename in psychische gezondheid. Ondanks dat jongeren tussen de 16 en 24 nog steeds het laagst scoren op welbevinden, laat juist deze groep het snelste herstel zien. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen worden dus kleiner.

Naleving resterende maatregelen neemt af

Door de versoepelingen hebben mensen meer sociale contacten en neemt de drukte in de maatschappij toe. Mensen houden zich daarbij minder vaak aan de nog geldende maatregelen van 1,5 meter afstand dan voorheen. Bij een horecabezoek daalde dit van 71% in de meting van begin mei naar 51% in de huidige meting. Ook laten mensen zich minder vaak testen als zij klachten hebben die op een besmetting met corona kunnen duiden (van 73% begin mei naar 56%). Testen blijft belangrijk, zeker zolang nog niet iedereen die dat wil, volledig gevaccineerd is. Daarnaast rukt de besmettelijkere deltavariant op.

Ruim een derde houdt lang klachten na besmetting

In totaal is 11% van de deelnemers besmet (geweest) met het coronavirus. Ruim een derde (34%) van die groep geeft aan dat zij 3 maanden na de besmetting nog klachten hadden. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid (80%) en vergeetachtigheid of concentratieproblemen (47%).

Ruim twee derde is voor vaccinatie van hun kind(eren)

De Gezondheidsraad adviseert om kinderen tussen de 12 en 17 jaar te vaccineren als ze dat willen. Van de deelnemende ouders met kinderen in die leeftijd zegt 70% (waarschijnlijk) voor vaccinatie van hun kind te zijn. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf besluiten of zij zich willen laten vaccineren. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar beslissen samen met hun ouders over vaccinatie. Ouders van kinderen tussen de 12-17 jaar oud zijn minder bang voor bijwerkingen en positiever over de werkzaamheid van vaccins bij kinderen dan ouders van jongere kinderen.

Vertrouwen in overheid weer gestegen

Met het loslaten van veel gedragsmaatregelen en het hoge vaccinatietempo, is het vertrouwen in de aanpak van de Nederlandse overheid weer gestegen (49% is positief versus 35% in de vorige ronde). Ruim 60% vindt dat de overheid voldoende maatregelen neemt en ruim de helft vindt dat de overheid de juiste voorwaarden gebruikt om te versoepelen.

GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal 5.631 mensen uit Noord-Brabant deden mee aan de dertiende ronde, die tussen 16 en 20 juni werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.

Deel het artikel