GGD Hart voor Brabant

Naleving maatregelen na vaccinatie punt van aandacht

Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen neemt het sociaal contact en het welzijn weer toe. De vaccinatiebereidheid is hoog maar deelnemers die gevaccineerd zijn, verwachten zich minder aan de maatregelen te blijven houden. Dat blijkt uit de twaalfde meting van het gedragsonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM. Aan deze ronde, die plaatsvond tussen 5 en 9 mei, deden in totaal ruim 5.800 inwoners van Noord-Brabant mee.

Toename sociaal contact

Door de aanpassing van de bezoekersregel naar 2 personen per dag, hebben deelnemers vaker vrienden en familie bezocht dan in de vorige ronde. Tegelijkertijd zien we een afname in gevoelens van eenzaamheid en een verbetering van de psychische gezondheid. De bezoekersregel van maximaal 2 personen heeft een hogere naleving dan de strengere 1-persoons regel in ronde 11 (84% versus 68% houdt zich aan de regel).

Testbereidheid blijft hoog

Nog steeds laat ruim 70% van de deelnemers zich testen bij klachten en bijna 80% als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Ook laat nog steeds ongeveer driekwart van de deelnemers hun kinderen testen bij klachten en 83% na contact met een besmet persoon. Het testen na een buitenlandse reis kan beter, slechts 9% ging bij thuiskomst naar de teststraat. Inmiddels worden ook zelftesten regelmatig gebruikt; 9% van de deelnemers gaf aan in de afgelopen 6 weken een zelftest te hebben gedaan. Een zelftest kan gebruikt worden voor extra zekerheid, bijvoorbeeld voor school of werk. Een zelftest is niet bedoeld als test bij klachten.

Verwachte terugval in naleving maatregelen na vaccinatie

Achtennegentig procent van de deelnemers heeft zich laten vaccineren of is dit van plan. Deelnemers hebben meer vertrouwen in Pfizer en Moderna dan in de andere vaccins. Toch is de bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-infectie van alle vaccins ongeveer gelijk (boven de 85% effectiviteit). Deelnemers geven aan dat zij na vaccinatie minder bereid zijn zich aan de maatregelen te houden. Zo verwacht 39% zich minder te zullen houden aan de 1,5m afstand regel en 24% zich minder te laten testen bij klachten. Naleving van de maatregelen na vaccinatie wordt wel geadviseerd.

Vertrouwen in coronabeleid verder gedaald

Ondanks het hoge draagvlak voor de maatregelen zelf, daalt het aantal mensen dat vertrouwen heeft in het beleid van de overheid rondom COVID-19 (35% is positief over de aanpak, versus 46% eind maart en 56% medio november). Daarbij is ook een verdere afname te zien in de mate waarin deelnemers ervaren dat het beleid op feiten is gebaseerd, dat verschillende maatschappelijke belangen eerlijk worden gewogen en dat het beleid goed wordt uitgelegd.

GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal 5.868 mensen uit Noord-Brabant deden mee aan de twaalfde ronde, die tussen 5 en 9 mei werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.