GGD Hart voor Brabant
Veel Brabanders houden zich nog wel aan de coronamaatregelen, maar het vertrouwen in het beleid neemt verder af. Steeds meer mensen vinden dat de maatschappelijke belangen slecht worden afgewogen en dat het kabinet een onduidelijke koers vaart. Dat blijkt uit de tiende meting van het gedragsonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM. Aan deze ronde, die plaatsvond tussen 10 en 14 februari, deden in totaal ruim 6.100 Brabanders mee.
Ondanks twijfel over nut, houden de meesten zich aan avondklok De naleving van veel coronamaatregelen blijft stabiel en toont in sommige gevallen een verbetering. Zo ontvingen minder deelnemers bezoek en werkten ze meer thuis. In totaal zegt 92% zich aan de avondklok te houden, terwijl minder dan de helft gelooft dat de avondklok helpt tegen verspreiding van het coronavirus (43%)

Met name de sociale maatregelen vallen zwaar

Slechts 45% van de ondervraagden denkt dat de aangescherpte bezoekregel van slechts 1 bezoeker per dag, nuttig is. Het draagvlak voor deze maatregel is laag (53%) en de naleving neemt af (van 90% toen nog 3 bezoekers waren toegestaan, naar 78% nu).

Mentaal en sociaal welbevinden sterk onder druk

Steeds meer Brabanders voelen zich eenzaam. Twee derde zegt zich enigszins tot sterk eenzaam te voelen. In de vorige meting (januari 2021) was dat 58%. In de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar heeft zelfs 80% deze gevoelens. De grootste stijging is zichtbaar in de groep 25-39 jarigen. Opvallend is dat de mentale gezondheid onder 70-plussers gedurende de pandemie stabiel lijkt te zijn.

Minder mensen naar teststraat

Zorgelijk is dat minder mensen met verkoudheidsklachten zich laten testen. Ging in januari nog 72% naar de teststraat, dat is nu gedaald naar 62%. Om versoepeling van maatregelen mogelijk te kunnen maken is naleving van onder andere deze basismaatregel essentieel.

Twijfels over afwegen belangen en eerlijkere lasten verdeling

Hoewel het draagvlak voor de meeste maatregelen stabiel hoog is, is het vertrouwen in het coronabeleid als geheel verder gedaald. Iets minder dan de helft van de Brabanders (49%) is van mening dat het kabinet een goede afweging maakt van de maatschappelijke belangen. In het voorjaar van 2020 was dat nog 71%. Slechts 27% van de deelnemers vindt dat de overheid de lasten van de crisis eerlijk verdeelt over alle partijen van de samenleving.

Minder twijfel over vaccinatie, wel vraagtekens bij strategie

Mooi is dat minder mensen twijfelen over vaccinatie; 85% wil zich laten vaccineren, 10% twijfelt nog. In de vorige ronde (januari 2021) was dat respectievelijk 81% en 15%. Wel vind slechts 31% dat de overheid een juiste en eerlijke volgorde hanteert in de vaccinatiestrategie. Nu de coronacrisis al een jaar duurt, hebben mensen vooral behoefte aan perspectief en een duidelijke koers.  

Benieuwd naar meer resultaten? Bekijk dan eens de speciale corona informatie pagina op de Brabantscan.

GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal 6.116 mensen uit Noord-Brabant deden mee aan de tiende ronde, die tussen 10 en 14 februari werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.