GGD Hart voor Brabant

Minder overgewicht 5- en 9-jarigen

Het percentage overgewicht bij 5-jarigen nam in 9 jaar tijd af van 10,8 tot 9,1%. Bij 9-jarigen daalde het percentage van 16,8 tot 15,4%. Deze positieve ontwikkelingen zien we in 20 van onze 25 gemeenten. Naar schatting 1460 van de ruim 11.000 kinderen in het basisonderwijs in Hart voor Brabant hebben een te hoog gewicht. Dat zijn er zo’n 170 (ruim 10%) minder dan 9 jaar geleden. Het aantal kinderen met ernstig overgewicht, zo’n 300, veranderde niet.

Het aantal kinderen met overgewicht op basisscholen met 10% gedaald

Welke gegevens gebruiken we?

De jeugdverpleegkundigen van GGD Hart voor Brabant meten en wegen jaarlijks duizenden kinderen. Naast de peuters en kleuters zien zij alle kinderen van 5, 9 en 13 jaar. In iedere leeftijdsgroep zo’n 10.000 kinderen! De metingen voegden we in periodes van 3 jaar samen: 2011 t/m 2013; 2014 t/m 2016 en 2017 t/m 2019. Zo krijgen we ook voor de kleinere gemeenten een goed beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen 9 jaar. De schatting van het aantal kinderen met overgewicht in groep 1 t/m 8 baseren we op de gegevens van kinderen van 5 en 9 jaar.

Werk aan de winkel

In tegenstelling tot de daling van overgewicht bij kinderen in de basisschoolleeftijd, zien we een lichte toename van overgewicht bij de 13-jarigen (klas 2 VO). Het percentage overgewicht bij de pubers in Hart voor Brabant nam toe van 15,9% (in 2011-2013) tot 16,5% (in 2017-2019). Het overgewicht nam in de helft van de gemeenten toe. In 5 gemeenten was de toename fors (5 %-punten of meer). Van alle 25 gemeenten wist alleen Oisterwijk een daling in overgewicht (van 2 %-punten of meer) in alle drie de leeftijdsgroepen te realiseren.

Meer info

Benieuwd naar de cijfers van jouw gemeente? Bekijk de overzichten per gemeente.
Voor meer informatie mail naar Monique: mo.jacobs@ggdhvb.nl.