GGD Hart voor Brabant

Eenzaamheid is een veelbesproken thema. Maar hoeveel mensen in jouw gemeente zijn er eenzaam? In welke buurt komt eenzaamheid het meeste voor? En hoe hangt eenzaamheid samen met gezondheid? Voor alle gemeenten hebben wij dit in een infographic zichtbaar gemaakt.

Bijna 40% van de volwassenen eenzaam

In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant is 39% van de 19 tot 64 jarigen, en 49% van de 65-plussers eenzaam. Eenzaamheid kan je onderverdelen in sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid gaat het voornamelijk over het missen van betekenisvolle relaties en bij emotionele eenzaamheid over het missen van intieme relaties. Sociale eenzaamheid komt bij volwassenen meer voor dan emotionele eenzaamheid.

Cijfers op buurtniveau

De cijfers over eenzaamheid in de infographics komen uit onze Gezondheidsmonitor. We hebben de cijfers op buurtniveau weergegeven. Zo kan je zien waar in jouw gemeente eenzaamheid onder volwassenen het meeste voorkomt. Voor gemeenten bieden deze cijfers aanknopingspunten om het beleid rondom eenzaamheid nog gerichter in te zetten.

Eenzaamheid en positieve gezondheid

Naast eenzaamheid per buurt, geeft de infographic ook inzicht in de samenhang tussen eenzaamheid en positieve gezondheid. Voor elk van de zes dimensies van positieve gezondheid hebben we hiervoor een kernindicator gebruikt. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoe eenzaamheid samenhangt met psychische gezondheid (de kernindicator voor mentaal welbevinden). Uit de analyses blijkt dat mensen die niet eenzaam zijn op alle dimensies een betere gezondheid hebben dan mensen die wel eenzaam zijn.

Meer weten?

Benieuwd? Bekijk de thematische schets eenzaamheid