GGD Hart voor Brabant

62% van de cliënten beoordeelt jeugdhulp met een rapportcijfer 8 of hoger (cliëntervaringsonderzoek). Jongeren zijn minder positief (53%) dan ouders (65%). 7% van de clienten beoordeelt jeugdhulp met een 4 of lager. Ook hier zijn jongeren wat negatiever (9%) dan de ouders (6%). Dit blijkt uit de beleidsmonitor jeugdhulp van GGD Hart voor Brabant.

Deze monitor laat onder andere zien of de vraag naar jeugdhulp per jaar daalt of stijgt, hoe cliënten maar ook professionals de hulp ervaren, en of kinderen vaker of juist minder vaak te maken krijgen met kindermishandeling. Allemaal belangrijke informatie om de regionale samenwerking rondom de transformatie van de jeugdhulp verder aan te scherpen.

Uit interviews met professionals blijkt dat zij een grote verantwoordelijkheid voelen en daarmee ook een risico om persoonlijk aansprakelijk te zijn wanneer het mis gaat in een gezin.

Professionals voelen een grote verantwoordelijkheid

De beleidsmonitor jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, die stelt dat gemeenten gegevens moeten verzamelen en vastleggen om de resultaten van het jeugdbeleid te beoordelen en met het Rijk te kunnen delen.

Om de gemeenten in de regio Hart van Brabant bij deze taak te ondersteunen heeft de GGD Hart voor Brabant de opdracht om de beleidsdoelen van de Koers Samen met de Jeugd te monitoren, waarbij nieuwe en al beschikbare data gecombineerd worden met (ervarings)verhalen.

In de beleidsmonitor worden cijfers uit bestaande onderzoeken en registraties gebundeld met ervaringsverhalen uit de dialoog en interviews. Nieuwsgierig geworden? Lees het magazine