InwonersNieuws & infoImpact coronacrisis vooral op mentale gezondheid en leefstijl

Impact coronacrisis vooral op mentale gezondheid en leefstijl

In het najaar van 2020 ervoer 20% van alle Brabanders meer stress dan voor de coronacrisis. 30% gaf aan minder te bewegen of te sporten dan voorheen. Er waren ook positieve veranderingen in leefstijl: 13% dronk minder alcohol. Dit zijn de conclusies van de drie Brabantse GGD’en op basis van de provinciale resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020.

Impact zowel positief als negatief

Ruim 86.000 deelnemers aan de enquête beantwoordden vragen over de impact van de coronacrisis op verschillende aspecten van hun leven. Zij konden aangeven of iets beter/meer, onveranderd of slechter/minder was dan voor corona. Voor een deel van de Brabanders had de coronacrisis (ook) positieve gevolgen, maar de balans sloeg bij meer mensen door naar de negatieve kant.

Effect op mentale gezondheid en beweging het grootst.

De groep Brabanders met een negatieve impact op de mentale gezondheid was duidelijk groter dan de groep die positieve gevolgen ervoer. Zo had 17% meer en 3% minder last van eenzaamheid; 20% ervoer minder en 6% meer regie op het eigen leven; 20% had meer en 4% minder stress dan vóór de coronacrisis.

Tijdens de coronacrisis en de lockdown (2e lockdown in oktober 2020) is 30% van de Brabanders minder gaan bewegen. Toch is er ook een groep (14%) die in coronatijd meer is gaan bewegen.

Ook impact op inkomen en participatie

De impact van de coronacrisis op algemene gezondheid, financiën en vrijwilligerswerk was minder groot dan op de mentale gezondheid, maar was ook vaker negatief dan positief. Zo ervoer 8% van de Brabanders een minder goede en 5% een betere algemene gezondheid dan voor de crisis. De financiële situatie was slechter bij 10% en beter bij 7%. Kanttekening hierbij is dat de financiële gevolgen van de coronacrisis in het najaar van 2020 nog niet helemaal in beeld waren. 4 Procent van de mensen gaf meer en 2% minder mantelzorg tijdens de coronacrisis.

Hoe verder na de crisis?

Is de impact van de coronacrisis tijdelijk of blijvend? Dit valt nog niet te zeggen. Dat hangt af van de veerkracht van mensen. Uit de herhaalde panelonderzoeken van GGD’en en RIVM blijkt dat veel mensen weer terugveren. Er zal echter een groep zijn die meer moeite heeft om de negatieve gevolgen van zich af te schudden. Denk hierbij aan mensen die erg eenzaam zijn geworden, die grote financiële problemen hebben gekregen en mensen waarbij de gezondheid erg achteruit is gegaan. Extra monitoring en ondersteuning van deze groepen blijft daarom nodig.

Meer resultaten

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen die de GGD’en samen met het CBS en het RIVM hebben afgenomen in het najaar van 2020. De landelijke resultaten en de resultaten per GGD-regio zijn te vinden op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline. De cijfers per gemeente worden op 9 september door de GGD’en gepubliceerd. Daarbij komen via de Brabantscan ook tal van andere onderwerpen rond gezondheidsbeleving aan bod.