InwonersNieuwsCoronaHerhaalprik tegen corona voor alle 12 plussers

Herhaalprik tegen corona voor alle 12 plussers

Minister Kuijpers van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft besloten dat iedereen van 12 jaar en ouder, die de basisserie tegen corona heeft gehad de mogelijkheid heeft een herhaalprik tegen corona te halen. Deze vaccinatieronde start naar verwachting vanaf half september. Eerst worden mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden, die vaak ook jaarlijks de griepprik krijgen, én zorgmedewerkers uitgenodigd. Daarna kunnen anderen van 12 jaar en ouder, als zij dat willen, een herhaalprik krijgen. Je krijgt de herhaalprik drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte coronabesmetting. De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden.

Lees in het uitgebreide artikel wat de vaccinatieronde betekent

Het laatste nieuws

Gezond leven

Wat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners moeten weten wanneer en waarom zij bij…