GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 10-06-2021 om 11:00 uur
Laatst gewijzigd op: 10-06-2021 om 11:16 uur

Twijfelaars vaccinatie geloven niet in werking en veiligheid vaccins

In Brabant wordt momenteel volop gevaccineerd. Er zijn al ruim 1 miljoen prikken gezet. In hoeverre zijn Brabanders bereid zich te laten vaccineren? Wat zijn redenen voor twijfel? Ruim 17.000 inwoners uit Noord-Brabant deden mee aan een onderzoek van de Brabantse GGD’en naar vaccinatiebereidheid. Mensen die geen vaccin willen, zien corona niet als een bedreiging voor de gezondheid. Zij hebben weinig vertrouwen in de veiligheid en werking van het vaccin. Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor de twijfelaars. Duidelijke informatie en communicatie kan hen helpen om hun keuze te maken.

Vaccinatiebereidheid hoog

De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn al gevaccineerd (63%), of zijn dit van plan (28%). Vijf procent is niet van plan zich te laten vaccineren en 4% twijfelt. Vooral onder 65-plussers zijn de vaccinatiegraad en vaccinatiebereidheid erg hoog: 92% is al gevaccineerd en 6% is dat van plan. De twijfel is het grootst bij respondenten jonger dan 50 jaar. Van hen twijfelt 11%. 

Twijfelaars hebben weinig vertrouwen in vaccins

Slechts 4% van de respondenten die zich niet laten vaccineren en 12% van de twijfelaars heeft vertrouwen in de werking van vaccins. Het maakt wel uit om welk vaccin het gaat. Tweederde heeft voorkeur voor een specifiek vaccin. Slechts 16% van de mensen die geen vaccin willen, en 31% van de mensen die twijfelen, zien corona als een bedreiging voor de eigen gezondheid. Onder respondenten die al gevaccineerd zijn en respondenten die dat nog laten doen zijn die percentages veel hoger, namelijk 85% en 67%. Geloofsovertuigingen zijn maar bij een klein deel van de mensen (4% van niet-vaccineerders en 2% van twijfelaars) reden om zich niet te laten vaccineren.

Groot verschil inschatting nut en noodzaak vaccinatie

Mensen die van plan zijn zich te laten vaccineren, doen dit vooral voor de gezondheid van anderen (85%) en de eigen gezondheid (83%). Mensen die nog twijfelen, noemen deelname aan activiteiten het vaakst als reden voor vaccinatie (54%). De gezondheid van anderen (51%) en de eigen gezondheid (44%) komen daarna. Degenen die al gevaccineerd zijn (een groep met meer ouderen) haalden hun prik in de eerste plaats voor de eigen gezondheid (91%). Mensen die geen vaccin willen, denken niet dat zij bijdragen aan een uitweg uit de crisis als zij wel een prik gaan halen. Dit geldt ook voor het grootste deel van de twijfelaars. Dit is een groot verschil met mensen die wel een vaccin willen of hebben gehad. Zij zien vaccinatie wel als uitweg uit de crisis.

Duidelijke informatie helpt twijfelaars kiezen

Brabanders gebruiken bij hun keuze om wel of niet te vaccineren vooral informatie van internet, uit de media en van experts. Degene die geen vaccin willen of twijfelen gebruiken, vaker dan degene die wel een vaccin gaan halen, informatie van sociale media. Ongeveer de helft van de twijfelaars vindt de mening van experts belangrijk, 36% luistert naar de mening van anderen in de omgeving en 40% hecht helemaal geen waarde aan andere meningen. Ongeveer driekwart van degenen die geen vaccin willen of twijfelen is bang voor bijwerkingen. Mensen die twijfelen geven aan dat duidelijke informatie en communicatie hen zou helpen bij hun keuze.

Minder doorgemaakte besmettingen bij mensen die vaccin willen

Van de deelnemers die van plan zijn zich te laten vaccineren heeft 20% (waarschijnlijk) corona gehad. Bij de groep die twijfelt, is dat 36% en bij de groep die geen vaccin wil 40%. Het hebben doorgemaakt van een besmetting, kan voor mensen ook een reden zijn om zich niet te laten vaccineren.

De resultaten worden weergegeven in deze infographic.


Dit onderzoek is gehouden onder het gezondheidspanel van de GGD West-Brabant, GGD Hart voor 
Brabant en GGD Brabant-Zuidoost. Daarnaast zijn respondenten geworven via social media. De respondenten zijn qua samenstelling niet representatief voor de bevolking. De resultaten dienen beschouwd te worden als een indicatie voor wat er leeft onder de doelgroep.