GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 04-06-2021 om 11:15 uur
Laatst gewijzigd op: 04-06-2021 om 11:24 uur

Gezondheid in tijden van crisis. Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 stond voor de GGD voor een belangrijk deel in het teken van de beheersing en bestrijding van het coronavirus. Het werkgebied van onze GGD werd het eerst én het hardst getroffen, met grote gevolgen voor onze inwoners en voor onze organisatie en dienstverlening. We laten in ons jaarverslag zien hoe wij onze reguliere werk hebben uitgevoerd naast alles wat op ons af kwam wat betreft Corona.

We hebben naast de officiële jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) ook een publieksversie.

Een online versie waarin we je in vogelvlucht laten zien wat we in 2020 gedaan hebben. Rode draad zijn onze taken: de jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; openbare geestelijke gezondheidszorg en publieke gezondheid bij rampen en crises.

In deze publieksversie van het jaarverslag staan een paar filmpjes over diensten van onze GGD, en er zit de link in naar de jaarstukken én naar cijfers per gemeente.

Veel lees- en kijkplezier!
Bekijk het jaarverslag.