GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 05-01-2021 om 15:48 uur
Laatst gewijzigd op: 05-01-2021 om 17:51 uur

Fontys 'Aan Tafel'- ontbijtsessie: Jongeren en Corona

Op donderdag 14 januari organiseren Fontys Hogeschool Pedagogiek, Koraal, GGD Hart voor Brabant en Cello de online ‘Aan tafel’ ontbijtsessie Jongeren en Corona. Het is een laagdrempelige en inspirerende bijeenkomst, waarbij iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren van harte welkom is. En deelname is gratis!

De Aan Tafel ontbijtsessie start altijd met een verhaal van ervaringsdeskundigen. In deze editie zijn dat studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij vertellen welke invloed corona heeft op hun leven. Ook doen zij verslag van het belevingsonderzoek dat zij hebben uitgevoerd bij jongeren.

De ontbijtsessie start om 9.00 uur. Rond 10.30 uur sluiten we de bijeenkomst af.
De dag voor het webinar ontvang je de link voor deelname aan de bijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd in MS Teams.

In deze ontbijtsessie belichten we dit opvoedvraagstuk vanuit medisch, psychologisch en sociologisch perspectief. In deze ontbijtsessie belichten we dit opvoedvraagstuk vanuit medisch, psychologisch en sociologisch perspectief. We nodigen een jeugdarts van de GGD, de aanjager jongeren participatie van Jongerennetwerk - Samen met de Jeugd Innovatienetwerk Jeugd, een lector van Fontys Hogeschool Pedagogiek en een gedragskundige van Ypse uit om hun inzichten te delen.

Aanmelden