GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 14-02-2020 om 14:19 uur
Laatst gewijzigd op: 14-02-2020 om 16:13 uur

Het I-4-1-Health project geeft inzicht in sterke punten én verbeterpunten voor het voorkomen van infecties

De GGD Hart voor Brabant heeft de afgelopen 2 jaar samen met 25 zorgorganisaties in de grensstreek Vlaanderen-Nederland onderzoek gedaan naar de infectierisico’s op woonzorgcentra, scholen en kinderdagverblijven. Het project maakt deel uit van het Europese i-4-1-Health project.

Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. De uitwerkingen geven inzicht in wat er goed gaat en ook waar er verbeterd kan worden. Met de adviezen helpen wij organisaties om de juiste stappen te zetten.

Antibioticaresistentie en ‘One Health’

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in zorginstellingen, de (intensieve) veehouderijen en onder de bevolking. Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica en zijn daardoor steeds moeilijker te behandelen. Daarom vereist antibioticaresistentie een ‘One Health’-aanpak. Met deze aanpak werken we samen vanuit verschillende disciplines en sectoren. Immers: resistente bacteriën trekken zich weinig aan van de muren van een instelling.

Een patiënt die in een ziekenhuis besmet wordt met een resistente bacterie kan deze meenemen naar een ander ziekenhuis of verpleeghuis. En gezien het nauwe handels- en reisverkeer, grensoverschrijdend zorggebruik en de intensieve veehouderij in het grensgebied Vlaanderen-Nederland is samenwerking en informatieoverdracht erg belangrijk.

InfectieRIsicoScan

Voor het I-4-1-Health project hebben wij een infectierisicoscan (IRIS) uitgevoerd binnen woonzorgcentra, kinderdagverblijven, en basisscholen. Deelnemende instellingen zagen tijdens de scan direct waar de winst te behalen is. Zo werden losse voorwerpen zoals kinderstoeltjes en houten keukentjes onderzocht. Maar ook tilliften, toetsenborden en kranen werden onderzocht. Met deze IRIS zijn de sterke- en de verbeterpunten voor het voorkomen van infecties van elke instelling naar voren gekomen. Met deze resultaten kunnen woonzorgcentra, kinderdagverblijven en basisscholen direct actie ondernemen om het infectierisico te verminderen.

Bekijk de meest opvallende resultaten uit het I-4-1-Health project:

Grensoverschrijdend Interreg

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Het project startte op 1 januari 2017 en eindigde op 31 december 2019.
Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.