GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 10-12-2019 om 16:29 uur
Laatst gewijzigd op: 08-01-2020 om 16:38 uur

Serious gaming: "meer grip op je autopiloot"

Op dit moment ontwikkelt IJsfontein in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de GGD Hart voor Brabant een game om jongeren met overgewicht te helpen gezonder te gaan leven. Specifieker: jongeren die al wel de intentie hebben om een gezondere leefstijl aan te leren, maar voor wie het lastig is om deze intentie om te zetten in gedrag.

De game wordt ingezet binnen het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. In deze aanpak is het hele gezin betrokken en is er ondersteuning van een centrale zorgverlener. Deze rol is meestal belegd bij de jeugdverpleegkundige.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van SBIR (Small Business Innovation Research) van het Ministerie van EZK, in de categorie Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes.

Meer informatie