GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 24-01-2019 om 15:02 uur
Laatst gewijzigd op: 24-01-2019 om 15:47 uur

Innovatieprijs voor Daadkracht! van IJsfontein en Samen Gezond ‘s-Hertogenbosch

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat, reikte op 21 januari een prijs uit aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en IJsfontein voor het concept Daadkracht! Daadkracht is een interventie voor jongeren met overgewicht. Met deze prijs ontvangt IJsfontein budget om de haalbaarheid van het idee te onderzoeken.

Op de foto v.l.n.r.: Marieke van Sambeeck (JBZ), Joyce Ritsema (IJsfontein), Jolanda Pete Németh (GGD), Annelies Wisse (IJsfontein) en staatssecretaris Mona Keijzer.

Op de foto v.l.n.r.: Marieke van Sambeeck (Jeroen Bosch Ziekenhuis), Joyce Ritsema (IJsfontein), Jolanda Pete Németh (GGD), Annelies Wisse (IJsfontein) en staatssecretaris Mona Keijzer.

95 procent van de kinderen met overgewicht heeft een leefstijlprobleem. De aanpak daarvan hoort niet in het ziekenhuis, maar in de wijk. Dichtbij het gezin, met een goede samenwerking en afstemming tussen lokale professionals. Dit noemen wij de 'ketenaanpak'. Vanuit deze visie hebben GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch (JOGG gemeente) en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch-Noord: Proeftuin Overgewicht Den Bosch. Dit succesvolle project is uitgebouwd tot een ‘Proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen’. ’s-Hertogenbosch krijgt hiermee de functie van leverancier van best practices voor de rest van Nederland.

Daadkracht! Een interventie voor jongeren met overgewicht.

Het idee van Daadkracht! is dat een 'app' in combinatie met begeleiding door een jeugdverpleegkundige (GGD), jongeren met overgewicht en obesitas hulp biedt bij momenten van verleiding. Doordat de jongeren zelf de regie houden, vergroot hun inzicht en wilskracht en worden ze optimaal begeleid naar het bereiken van een gezonde levensstijl. Dit idee is samen met IJsfontein doorontwikkeld tot het concept Daadkracht! waarin jongeren zelf de regie nemen en ouders en vrienden kunnen betrekken.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van SBIR (Small Business Innovation Research) van het Ministerie van EZK, in de categorie Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes.

Vervolg

De komende periode wordt het concept verder ontwikkeld. Er worden sessies en interviews gehouden met jongeren en experts uit hun omgeving. Op basis van dit onderzoekstraject wordt het concept verder uitgewerkt in een prototype van de app, dat met de doelgroep wordt getest. De resultaten hiervan worden meegenomen in een mogelijk vervolgtraject waarin de app daadwerkelijk ontwikkeld wordt.

Meer informatie