GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 09-01-2019 om 09:36 uur
Laatst gewijzigd op: 09-01-2019 om 10:13 uur

Voorstelling WOLK haalt Post Partum Depressie uit de taboesfeer

Wist je dat meer dan 10% van de pas bevallen moeders binnen een jaar na de bevalling een postpartum depressie (PPD) ontwikkelt? Pas bevallen moeders herkennen lang niet altijd de depressieve symptomen bij zichzelf of durven er niet over te praten. Ook hulpverleners die met pas bevallen moeders werken, herkennen vaak niet de signalen van een PPD. De GGD Hart voor Brabant werkt aan een lokale aanpak ter preventie van postpartum depressie. Voor de startfase van deze aanpak in Oss en Bernheze nodigt de GGD alle hulpverleners in de perinatale keten (verloskundigen, huisartsen, POH-GGZ, verpleegkundigen, kraamzorg en andere zorginstellingen) uit voor de theatervoorstelling WOLK. Een voorstelling over een moeder met PPD op zoek naar de juiste hulp.

Op tijd signaleren van de eerste tekenen en risicofactoren van een Post Partum Depressie (PPD) is belangrijk om pas bevallen moeders de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Moeders tijdig doorverwijzen kan een PPD voorkomen.

Pilot Post Partum Depressie in de perinatale keten in Oss en Bernheze

In het najaar 2018 startte de GGD Hart voor Brabant een pilot project “Preventie Post Partum Depressie” in de gemeente Oss. De eerste ervaringen zijn positief. Begin 2019 rolt de GGD de pilot ook uit in de gemeente Bernheze. In de komende twee jaar zullen ook de andere gemeenten van de GGD Hart voor Brabant de aanpak overnemen.

Samenwerking in de perinatale keten

De GGD wil in deze preventieve aanpak samenwerken met alle lokale hulpverleners die in hun werk te maken hebben met het onderwerp. De GGD nodigt partners in de perinatale keten daarom uit voor de theatervoorstelling WOLK op woensdag 23 januari 2019. WOLK is een theatervoorstelling met dans, tekst en muziek over postpartum depressie. A.S.O. Productions ontwikkelde deze voorstelling in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ om het taboe rond PPD te doorbreken.

Na de voorstelling is er een nagesprek. In dit gesprek is aandacht voor het ziektebeeld, de diagnose en de (samenwerking in) hulpverlening. Op deze manier hoopt de GGD dat er meer aandacht komt voor deze PPD, zodat vrouwen in de toekomst sneller en effectiever geholpen worden.