GGD Hart voor Brabant
Nieuws
Geplaatst op: 06-03-2018 om 13:06 uur
Laatst gewijzigd op: 06-03-2018 om 13:26 uur

Tuberculose bij bewoner Traverse, locatie de Vlier in Tilburg

Bij een bewoner van Traverse, locatie De Vlier, is eind februari longtuberculose vastgesteld. Het gaat om een minder besmettelijke variant. De bewoner is in isolatie opgenomen in het ziekenhuis en gestart met een medicijnenkuur. Het is bekend met wie de bewoner contact heeft gehad. Zoals gebruikelijk start de GGD Hart voor Brabant een contactonderzoek.

Het contactonderzoek gaat volgens het zogenaamde ringprincipe. In de eerste ring onderzoekt de GGD de personen die het meest intensief contact hadden met de bewoner. Dat gaat in dit geval om medebewoners en personeel. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid met minder intensieve contacten, de tweede ring. De GGD bekijkt na elke stap of er meer mensen onderzocht moeten worden.

Onderzoek en voorlichting

Het onderzoek bestaat uit een röntgenfoto van de longen en een Mantoux-test, een prikje in de onderarm dat twee tot drie dagen later wordt afgelezen. Alle personen die voor onderzoek in aanmerking komen, krijgen hierover persoonlijk bericht. De GGD geeft voorlichting aan alle betrokken medebewoners en personeel.

Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte. De bacterie is overdraagbaar als iemand met open longtuberculose de bacterie uithoest en een ander de bacterie inademt. De kans is dan 10% dat deze persoon de ziekte tuberculose krijgt. Een medicijnbehandeling kan dit voorkomen. Tuberculose is tegenwoordig goed te behandelen.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel: 0900-46 36 443, optie 3