GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 18-12-2017 om 14:55 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 15:11 uur

Legionella aangetroffen bij HydroBusiness in Boxtel

Eind 2016 en in 2017 werden er bij de GGD een aantal legionella-besmettingen uit Boxtel gemeld. Zoals gebruikelijk startte de GGD een brononderzoek en werden alle waarschijnlijke bronnen getest. Daarin werd geen legionella aangetroffen. Daarop besloot de GGD ook waterbronnen te onderzoeken, die minder voor de hand liggen. In de eerste week van december werd dezelfde legionellabacterie aangetroffen bij HydroBusiness, een bedrijfsafvalwaterzuivering in Boxtel. Zij troffen direct maatregelen om het risico op eventuele verspreiding te voorkomen.

De zuivering van HydroBusiness was niet eerder in beeld, omdat het geen voor de hand liggende bron is. Het is een zuiveringsproces waarbij bacteriën afvalwater zuiveren en waardevol biogas produceren. Hierin worden geen duidelijke waterdruppels gevormd. In Nederland zijn nooit eerder legionella patiënten gemeld als gevolg van dit type bron. De afgelopen maand ontving de GGD geen nieuwe legionellose-meldingen uit Boxtel.

Onderzoek

Bij legionella-meldingen start de GGD onderzoek om een mogelijke bron te achterhalen. Hierin vraagt de GGD aan alle mensen met legionellose waar ze zijn geweest. Bij het vermoeden van een gezamenlijke bron wordt deze bemonsterd en getest.

Wat is legionellose?

Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Het begint dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Neem in dat geval contact op met de huisarts. Kijk voor meer informatie over legionella op de website van het RIVM

Niet besmettelijk

Besmetting met legionella gebeurt via de longen. Je kunt alleen besmet raken als je kleine druppeltjes waterdruppeltjes inademt die zijn besmet met legionellabacteriën. Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over legionella kun je contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via  088 368 64 21.