GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 28-09-2017 om 15:26 uur
Laatst gewijzigd op: 05-04-2019 om 08:54 uur

Innovatieproject: Brabantse Omgevings Scan

De Brabantse GGD’en en kenniscentrum Telos ontwikkelden een ontwerp voor de Brabantse OmgevingsScan (BROS). De BROS is bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers leefomgeving en gezondheid in Noord-Brabant. Doel is besluiten te onderbouwen op basis van feitelijke data op het gebied van een gezonde leefomgeving.

Als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet (2019) moeten gemeenten aan de slag met het uitwerken van hun omgevingsvisie. Ze moeten dan de relatie tussen omgeving en gezondheid in deze visie meenemen. De BROS biedt hiervoor op lokaal niveau, actuele en betrouwbare informatie. Daarnaast kunnen gemeenten de BROS gebruiken om lokale omgevingsplannen te ontwikkelen, te toetsen, bij te stellen en te prioriteren.

Hoe werkt de BROS?

De BROS wordt een dashboard met informatie over de leefomgeving in relatie tot gezondheid, in vier belangrijke thema’s: woonomgeving, mobiliteit, scholen en woningen. De BROS bevat feitelijke- en belevingscijfers per gemeente en wijk, voor heel Noord-Brabant. De cijfers zijn geografisch beschikbaar. Door cijfers met elkaar te combineren (bijvoorbeeld het feitelijk aantal veehouderijen en de door inwoners ervaren stankoverlast), worden relaties inzichtelijk.

Beleidsadvies

Naast cijfers biedt het dashboard beleidsadvies en de mogelijkheid om in contact te komen met een beleidsadviseur van de GGD. De ontwikkeling van de BROS past binnen de gemaakte afspraken van de Brabantse Health Deal.

Meer informatie

Het ontwerp van BROS staat op de shortlist van innovatieprojecten binnen GGD Hart voor Brabant en wordt komend jaar verder doorontwikkeld. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons team Onderzoek.

 

Bekijk de Brabantse Omgevingsscan (BROS)