GGD Hart voor Brabant
Nieuws
Geplaatst op: 23-06-2017 om 11:54 uur
Laatst gewijzigd op: 26-06-2017 om 16:22 uur

Resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen: voor elke gemeente een infographic

De GGD Hart voor Brabant voerde in 2016 een groot onderzoek uit naar de gezondheid van mensen van 19 jaar en ouder. Ruim 28.000 inwoners (41%) vulden een vragenlijst in over onder andere leefstijl, mantelzorg, sociale contacten, zelfredzaamheid en zorg- en welzijnsvoorzieningen. De GGD presenteert nu de resultaten per gemeente in een overzichtelijke infographic: de gemeenteschets.

Bij de indeling van deze schetsen gingen we uit van de zes thema’s uit het begrip ‘positieve gezondheid’: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van ziekte, maar van gezondheid en richt zich op de (eigen) kracht van de mens.

Gezondheidsatlas

De gemeenteschetsen geven veel aanknopingspunten voor gemeentelijk (gezondheids)beleid. Bekijk ze op de Gezondheidsatlas. In juli presenteert de GGD aan gemeenten ook de resultaten van dit gezondheidsonderzoek per wijk/kern en in trends en achtergronden.

Meer informatie?

Neem dan contact op met onze afdeling onderzoek via  088 368 7799.