GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 26-06-2017 om 08:30 uur
Laatst gewijzigd op: 05-07-2017 om 11:02 uur

Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Sommige mensen die in de buurt van veehouderijen wonen, maken zich zorgen over hun gezondheid. In 2010 is voor het eerst in Nederland een grootschalig onderzoek gedaan (IVG) naar de gezondheidseffecten van wonen in de buurt van veehouderijen. Hieruit kwam een aantal aanknopingspunten voor mogelijke gezondheidseffecten. In juni 2016 zijn de resultaten van het vervolgonderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)’ gepresenteerd.

De regionale GGD’en organiseerden toen een aantal regiobijeenkomsten in het onderzoeksgebied, waarin veel vragen zijn gesteld. 

Aanvullend onderzoek

In het VGO onderzoek stond een aantal aanbevelingen voor nadere analyses. Dit leidde tot een aanvullend onderzoek (VGO-2) waarvan de rapportage in juni 2017 verscheen.
Doel van dit aanvullend onderzoek:

Aanvullende analyses op VGO-1, waaronder de verhoogde risico’s op longontstekingen in de buurt van geiten- en pluimveebedrijven
Verdiepende analyse van de concentraties fijnstof en bio-aerosolen in de leefomgeving en in en rond bedrijven
Ontwikkeling van een model voor het in beeld brengen van de verspreiding van micro-organismen vanuit pluimvee- en varkensbedrijven naar omwonenden 

Ga naar website van het RIVM voor de beide onderzoeksrapporten en meer informatie over deze onderzoeken.
Lees de oproep van GGD-GHOR Nederland op de onderzoeksresultaten: betrek gezondheidskundig advies bij vergunningsprocedures veehouderijen