GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 14-04-2017 om 10:30 uur
Laatst gewijzigd op: 05-07-2017 om 10:41 uur

Jongeren in een ‘dip’ sneller in beeld

In de puberteit neemt de kans toe dat jongeren depressieve klachten krijgen. Vaak worden deze klachten niet gesignaleerd door de sociale omgeving, bijvoorbeeld ouders en school. Hierdoor krijgen jongeren niet tijdig de juiste zorg en ontstaat het risico dat klachten verergeren. In Veghel, Uden en Maasland werken verschillende organisaties samen om depressieve klachten onder 12- tot 14-jarigen sneller te signaleren.

Deze samenwerking vindt plaats binnen het STORM-project (Strong Teens and Resillient Minds). Dit project is in het leven geroepen om -samen met middelbare scholen- depressieve klachten bij jongeren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Doel is de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren te stimuleren.

Hoe werkt het STORM-project?

In deze regio neemt de GGD bij leerlingen in de 2e klas van het voortgezet onderwijs een digitale stemmingsvragenlijst af, tegelijkertijd met de eigen gezondheidsvragenlijst. De stemmingsvragenlijst is gericht op het signaleren van depressieve klachten. Bijna 10% van de jongeren die deze vragenlijst invult scoort hoog op deze klachten. De school biedt jongeren met een hoog risico de interventie ‘Op Volle Kracht’ aan, of psycho-educatie.

Expertisecentrum depressie jeugd

Vanuit het STORM-project kwam de gedachte naar voren om een ‘expertisecentrum depressie jeugd’ op te richten. De bedoeling is dat het expertisecentrum zich richt op gespecialiseerde patiëntenzorg, innovatieve behandelingen en wetenschappelijk onderzoek. Ook wil het centrum kennis verspreiden over depressiviteit onder jongeren. Volgens psycholoog en onderzoeker Daan Creemers van GGZ Oost Brabant is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor 'gepersonaliseerde' behandelingen. Er zijn volgens hem grote verschillen in de aanleg voor- en oorzaken van een depressie. Ook is er een groep jongeren met een slechte prognose en grote kans op een chronische depressie.

Lees meer over de plannen rondom het Expertisecentrum

Samenwerking

Het STORM-project is een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant, GGD, regionale scholen, schoolmaatschappelijk werk, Indigo, Radboud Universiteit en het Trimbos Instituut. De gemeente Oss ondersteunt het project. We bekijken of we het STORM-project verder in ons werkgebied kunnen uitrollen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Farina Oprins (f.oprins@ggdhvb.nl), strategisch medisch adviseur jeugd.