GGD Hart voor Brabant

Wachtlijst PrEP

Helaas hebben wij maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze plaatsen vullen wij aan de hand van landelijk opgestelde voorwaarden. Een professional zal telefonisch aan de hand van deze criteria voor PrEP en het risico op hiv bepalen wat het vervolgbeleid zal zijn. Let op: wij mogen alleen mensen PrEP-zorg verlenen die wonen in onze regio. Woon je niet in onze regio? Informeer dan bij jouw eigen GGD hoe hun PrEP-zorg geregeld is.

Controleer goed of je telefoonnummer klopt!