GGD Hart voor Brabant

Tuberculosebestrijding

Ontving u een uitnodiging van de GGD voor een contactonderzoek? Nodigde uw werkgever u uit voor een aanstellingskeuring? Of bent u net in Nederland en ontving u een brief van de Vreemdelingendienst? Maak een afspraak met de GGD afdeling Tuberculosebestrijding. Wij zijn op maandag en vrijdagochtend tussen 8:30 en 12:00 uur en op woensdagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur bereikbaar. Voor spoed zijn wij buiten de contacttijden bereikbaar op 0900 463 64 43 (optie 3).
Maak een afspraak: 088 368 68 70
Oproep voor contactonderzoek ontvangen?
Ontving u van ons een brief met daarin een uitnodiging voor een contactonderzoek? Kom dan altijd naar uw afspraak! U bent door een (besmettelijke) tuberculosepatiënt of door familie van de patiënt als contact opgegeven. Een onderzoek kan voorkomen dat u zelf ook ziek wordt.
Nodigt de vreemdelingendienst (IND) u uit voor tbc onderzoek?
Maak dan een afspraak met onze GGD via 088 368 6870
Wat is tuberculose?

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. De meeste mensen die deze bacterie in hun lichaam hebben, merken daar niets van. 10 procent van de mensen die in contact zijn geweest met een persoon die open tbc heeft, krijgt zelf ook de ziekte tbc. De meest voorkomende vorm van tbc is longtuberculose.

Waar houdt de GGD spreekuur voor TBC?

Vestiging Tilburg
    Maandagochtend en -middag, dinsdagochtend
    Reizigersspreekuur: 1x per week op dinsdagochtend
    BCG-vaccinaties: donderdagochtend
    Mantoux aflezen: donderdagmiddag
    Ga naar de locatiepagina

Vestiging Den Bosch
    Reizigersspreekuur: donderdagochtend
    BCG-vaccinaties: donderdagmiddag
    Mantoux aflezen: donderdagochtend
    Mantoux zetten: 1x per maand
    Ga naar de locatiepagina

Hoe behandelt de GGD je voor TBC?
Onze tuberculose-artsen behandelen mensen die de ziekte tbc hebben of besmet zijn met de tuberkelbacterie. De behandeling van de ziekte tbc duurt ongeveer een half jaar.

Onze sociaal-verpleegkundigen begeleiden tuberculosepatiënten en de mensen die besmet zijn met de tuberkel bacterie. Zij geven bijvoorbeeld uitleg over het juiste gebruik van de medicijnen. De verpleegkundige helpt ook bij het omgaan met de ziekte. Tenslotte begeleidt onze sociaal-verpleegkundige de patiënt ook wanneer deze onder behandeling is van een longarts of specialistWat kost tuberculose onderzoek?
Tarieven 2017
Product Prijs
Mantoux € 22,50
BCG € 35,00
Röntgen € 45,00
Quantiferon Goldtest € 65,60
Emigratiekeuringen € 156,70
Kopie verklaring € 6,40
Kopie rapport € 32,30
Print foto/kopie CD 
€ 21,20
Medisch rapport opgevraagd door bedrijfsarts/advocaat etc.
Tarief arts
€ 156,70
Tarief secretariaat
€ 73,90

 

 

Wordt onderzoek vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Wij brengen kosten voor onderzoek naar tbc in rekening bij uw zorgverzekering. Dit gebeurt alleen als vervolgonderzoek nodig is bij verdenking van een tuberculose(infectie). Wij houden ons daarbij aan de bedragen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het hangt van uw verzekering af of u deze kosten zelf moet betalen of dat ze van uw eigen risico afgaan. Neem daarom voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar, of lees uw polis hierop na.

Stel uw vraag online