Veelgestelde vragen over onderwerp

  • Wanneer moeten kinderen en huisgenoten thuisblijven?

    Gebruik de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 of de beslisboom voor iedereen vanaf 12 jaar om te bepalen of je (kind) thuis moet blijven.

  • Ik heb corona gehad. Mag ik gevaccineerd worden?

    Ja, mensen die Corona hebben gehad, kunnen gewoon gevaccineerd worden. De vaccinatie kan de antistoffen in je lichaam juist een boost geven. Wel raden we aan om te wachten met de prik tot je helemaal beter bent of om minimaal 4 weken na ontstaan van je klachten de prik te komen halen.