GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 24-04-2020 om 14:10 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2020 om 15:56 uur

Informatie coronavirus scholen en kinderopvang

Sinds de uitbraak van het coronavirus leven er onder onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven veel vragen. Om de kinderen en jongeren (én hun gezinsleden) en jou en je collega’s zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk de juiste richtlijnen te volgen en hygiënemaatregelen te nemen. Dat verkleint het risico op verspreiding van het coronavirus. Op deze pagina vind je meer informatie.

Testen met voorrang

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandag 21 september met voorrang laten testen. Of je in aanmerking komt en meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit lees je op de website van de Rijksoverheid. Er vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. De voorrangsregeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Terug van vakantie uit oranje of rood gebied?
Keer je terug uit een land waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt? Volg dan het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Wat thuisquarantaine inhoudt, lees je op de website van de Rijksoverheid. De op dit moment geldende kleurcodes per land zijn te raadplegen op www.nederlandwereldwijd.nl.
Advies voor het gebruik van mondkapjes in het onderwijs
Het advies voor het gebruik van mondkapjes is nooit een vervanging van de basisregels. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven de regels voor hygiëne, afstand houden en thuisblijven bij klachten altijd van kracht. Kijk voor meer informatie over het gebruik van mondkapjes en type school op de website van de Rijksoverheid.
kinderen met neusverkoudheid naar school of kinderopvang?

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8) geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO, gastouderopvang en school) mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19
 • als het kind een nauw contact is (dus géén huisgenoot) van een patiënt met een bevestigde COVID-19. (Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen wel naar school of buitenschoolse activiteiten, zoals sportvereniging, zolang zij geen klachten hebben van verkoudheid of andere COVID-19-klachten.)
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft

Gebruik de beslisboom om te besluiten of jouw kind naar school of kinderopvang kan.

Mijn kind wordt geweigerd omdat hij of zij langdurige verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft. Wat moet ik doen?

Leg in een gesprek aan de school uit dat je de klachten herkent als chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts en dat dit voor jou en een herkenbaar beeld is. Het kind kan dan gewoon naar school.

Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Als het gesprek met school of kinderopvang geen resultaat oplevert, neem dan contact op met jouw jeugdarts of -verpleegkundige van het consultatiebureau of de GGD. Zij geven op basis van een handreiking advies in specifieke situaties.

Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school / werk?
Naast de beslisboom voor kinderen tot en met groep 8 is er op basis van de richtlijnen van het RIVM een beslisboom ontwikkeld voor kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom  wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Je vindt de beslisboom hier.
Artikel 26 melding 

Als er meer dan 3 kinderen uit een groep of meerdere medewerkers binnen de school ziek zijn én er een (mogelijke) verdenking is op het coronavirus vragen wij jullie om dit, in het kader van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid, bij ons te melden. Kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar en kinderen op de basisischool met enkel neusverkoudheid tellen hierin niet mee.

In overleg met de GGD informeert de school zo nodig de ouders. Wij kunnen de school hierin ondersteunen. Na uw melding ontvang je van ons bericht hoe verder te handelen. 

Meld bij voorkeur digitaal

Voor artikel 26 meldingen bij een ongewoon aantal kinderen in een groep met hoesten, verkouden en/of niezen maak gebruik van ons online meldingsformulier: Let op: sinds 19-9 is er een wijziging in de groep die gemeld moet worden, zie hierboven.

Artikel 26 melding (COVID-19)

Uiteraard blijft de afdeling infectieziektebestrijding ook beschikbaar voor vragen. Voor vragen over corona op school of kinderdagverblijf kun je contact opnemen met   088 368 6720. Voor meldingen over andere infectieziekten op school of een artikel 26 meldingen die niet-corona gerelateerd is blijft het telefoonnummer  088 368 6421.

Positief geteste leerling of medewerker?

Op het moment dat een kind, leerling of medewerker positief wordt getest, wordt deze persoon ingelicht door de GGD. De positief geteste persoon wordt nadrukkelijk gevraagd om school of opvang in te lichten over de situatie.

Van de GGD krijgt de persoon (of de ouders van deze persoon) uitleg over wie onder de categorie nauwe contacten valt. Tot voor kort werden deze nauwe contacten door de GGD zelf geïnformeerd. Vanwege de enorme toename in het aantal corona meldingen, is dit nu niet altijd mogelijk. Het kan zijn dat de positief geteste persoon wordt gevraagd om zelf de nauwe contacten in te lichten. Collega’s en/of medeleerlingen die langere tijd in dezelfde ruimte hebben gezeten zijn overige contacten. Hieronder vindt u een link naar informatiebrieven die kunnen ondersteunen in het inlichten van betrokkenen. 

De GGD beoordeelt tijdens het contact met de positief geteste persoon of er extra maatregelen voor de omgeving nodig zijn. De situatie op school en/of kinderopvang wordt in de afweging meegenomen. Als er extra maatregelen nodig zijn dan neemt de GGD contact op met de school of opvang. 

Zijn er vragen rondom besmettingen op school dan kun je dit melden met het contactformulier

Informatiebrieven die van toepassing kunnen zijn voor de opvang en/of school zijn terug te vinden op de pagina van het RIVM.  

Je vindt hier onder andere:

Van sommige brieven is een vertaling of eenvoudige versie beschikbaar op de website van het RIVM.

 

 

Waarom we niet testen zonder klachten
Als iemand geen klachten heeft, is het niet nuttig om te testen. Het virus is dan veelal niet aanwezig waardoor de test negatief is. Bovendien geldt de negatieve uitslag slechts voor het moment waarop de test is gedaan en geeft dus geen garantie dat de betreffende persoon negatief blijft. Een (negatieve) test is bijvoorbeeld geen alternatief voor quarantaine. We leggen dit je graag uit aan de hand van twee voorbeelden.

Contact van een positief getest persoon
Als je contact hebt gehad met een persoon die positief is getest op het coronavirus, kan je nog ziek worden in de 10 dagen na het laatste contact. Dus als je bijvoorbeeld na vijf dagen negatief test, kan het best zijn dat je op dag 6 tot en met dag 10 alsnog ziek wordt en positief test. Daarom moet je de quarantaine periode hoe dan ook afmaken. 

Terug uit een (vakantie)land met code oranje
Als je uit een risicogebied (oranje zone) komt en je hebt een negatieve test, dan is nog steeds het dringende advies om de 10 dagen quarantaine vol te maken. Tot 10 dagen na het verblijf kun je nog ziek worden, een negatieve testuitslag bij terugkomst sluit dus niet uit dat je in de dagen erna nog ziek wordt.

Vals gevoel van veiligheid
Testen zonder klachten geeft dus een vals gevoel van veiligheid omdat het slechts een momentopname is. We testen daarom pas als iemand klachten ontwikkelt, dat is de meest efficiënte en logische manier van testen. Anders zou je je élke dag moeten laten testen.

Waarom is quarantaine belangrijk?

Quarantaine is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het virus in te perken. We geven hieronder een samenvatting van de landelijke richtlijnen op dit punt:

 • Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10 dagen in quarantaine, ongeacht de leeftijd.
 • Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon die positief is getest op corona, blijven ook thuis. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een nauw contact zijn, mogen wel naar school/BSO en/of sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.
 • Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel landen die het label oranje of rood hebben, worden dringend geadviseerd om 10 dagen na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Ook hier geldt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar dat zij wel naar school/BSO mogen en/of mogen sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.

De richtlijnen kunnen in de tijd veranderen. De meest actuele leefregels en informatiebrieven voor contacten van iemand die positief is getest op corona, zijn terug te vinden op de website van het RIVM.

In gezinsquarantaine hoe werkt dat?

Heeft iemand bij jou thuis verkoudheidsklachten en daarbij ook last van koorts en/of benauwdheid? Dan moet ook jij thuisblijven, ook al heb je zelf geen klachten. Je bent dan in 'gezinsquarantaine'. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Om antwoord te geven op de meest gestelde vragen is er een speciale pagina aangemaakt op de website van de Rijksoverheid

Download hier een overzicht met coronaregels voor gezinnen met kinderen.

Ventilatie op scholen

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Bij klachten blijven leerlingen en leerkrachten thuis en laten zich testen.
 • Regelmatig goed handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
 • Het houden van anderhalve meter afstand.

Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Er zijn tot op heden weinig aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Het RIVM heeft de inzichten hierover samengevat

RIVM adviezen voorkoming verspreiding via de lucht

Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus via de lucht heeft het RIVM drie specifieke adviezen opgesteld:

 • Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn; ook als er gebruik gemaakt wordt van recirculatie.
 • Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen, bijvoorbeeld door (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s, in gemeenschappelijke ruimtes zoals klaslokalen en kantines. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.
 • Tijdens het ‘luchten’ kunnen sterke luchtstromen ontstaan (tocht). Vermijd dat deze sterke luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Lucht gemeenschappelijke ruimtes zoals een vergaderruimte bijvoorbeeld tijdens de pauze of na de bijeenkomst als iedereen de ruimte heeft verlaten.

Beschikbare informatie over ventilatie

Voor het primair onderwijs is informatie over ventilatie beschikbaar op de website www.weeropschool.nl. De daar beschikbaar gestelde informatie is grotendeels ook bruikbaar voor het voortgezet onderwijs.

Ventilatie, los van het coronavirus

GGD’en adviseren al langer over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het coronavirus. Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd. De manier waarop dat zou kunnen hangt vaak af van de situatie in het schoolgebouw. Voor meer informatie hiervoor verwijzen we naar de handleiding binnenmilieuscan basisscholen. Daarin zijn adviezen en links naar meer informatie te vinden.

De ventilatie eisen in het bouwbesluit zijn minimumeisen. Meer ventileren dan volgens het bouwbesluit nodig is zorgt voor betere binnenluchtkwaliteit. De GGD kan scholen helpen om de ventilatie te optimaliseren wanneer verbeteringen worden overwogen. Dat zal vaak aan de hand van de ‘Frisse Scholen’ aanpak gebeuren. Ook in de LCHV richtlijn binnen- en buitenmilieu voor basisscholen zijn tips te vinden. Verdere adviezen rond ventilatie zijn te vinden in het kwaliteitskader huisvesting onderwijs.

Wat kan een school zelf doen?

Scholen met een mechanisch ventilatiesysteem

Scholen die willen laten onderzoeken of hun gebouw voldoet aan de eisen in het bouwbesluit kunnen daarvoor contact zoeken met een installatie adviesbureau. Zo’n bureau kan uitsluitsel geven over het juist functioneren ven het ventilatiesysteem. In de loop der jaren raken dit soort systemen verouderd, en kan het opnieuw instellen of schoonmaken ervoor zorgen dat de ventilatie aanzienlijk verbetert.

Scholen met alleen natuurlijke ventilatie

Scholen met alleen natuurlijke ventilatie (alleen ramen die opengezet kunnen worden) zouden kunnen overwegen om CO2 meters aan te schaffen om daarmee per lokaal een indicatie te krijgen of er ramen opengezet moeten worden teneinde de ventilatie te verbeteren. Er bestaan ook zogenaamde stoplichtmeters, die specifiek voor dit doel zijn gemaakt.

Wat kan de GGD doen?

Naast het geven van ventilatie-adviezen kan de GGD adviseren over andere basismaatregelen die in een schoolgebouw genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk te voorkomen, conform het landelijke richtlijnen. De GGD controleert schoolgebouwen niet en kan niet onderzoeken of ventilatie in een school voldoet aan het bouwbesluit. Daarvoor zijn de eigenaars van de schoolgebouwen zelf verantwoordelijk. Installatie adviesbureaus of bouwkundigen kunnen door hen ingehuurd worden om onderzoek te doen naar de capaciteit van het ventilatiesysteem. Als de ventilatiecapaciteit in een schoolgebouw niet voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde eisen kan de GGD weliswaar meedenken over de mogelijke opties, maar ook dan zal de GGD zelf geen onderzoek aan het gebouw doen. De gebouweigenaar zal samen met een door hem ingehuurde installatie-adviseur het beste de technische opties op een rijtje kunnen zetten. 

Contact

Heb je vragen over de teststraat of over wat het coronavirus voor jou betekent als professional?

Stel je vraag digitaal

Wij zijn telefonisch helaas minder goed bereikbaar dan je van ons gewend bent. Je kan ons bereiken op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur via 0900 364 64 64.