InwonersCoronaBron- en contact­onderzoek
InwonersCoronaBron- en contact­onderzoek
Publicatiedatum: 26-03-2021 om 01:39 uur
Laatste update: 09-09-2021 om 9:41 uur

Bron- en contactonderzoek

Is iemand positief getest op het coronavirus? Dan voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Hiermee voorkomen we dat het virus verder wordt verspreid. De contacten die risico lopen krijgen advies op maat over de te volgen stappen.

Positief getest en nog niet gebeld door de GGD?

Ben je positief getest maar nog niet gebeld door een medewerker bron- en contactonderzoek van de GGD? Door drukte duurt het helaas iets langer voordat we contact met je opnemen. We willen je vragen alvast in isolatie te gaan en de mensen met wie je contact hebt gehad op de hoogte te brengen. We bellen je zo snel mogelijk. Bekijk alvast welke leefregels er voor jou gelden.

Hoe werkt het bron- en contactonderzoek?

Het brononderzoek draait om de vraag waar je het coronavirus mogelijk hebt opgelopen. Met deze informatie kunnen we achterhalen of meer mensen op dezelfde manier besmet zijn. Bij het contactonderzoek brengen we al jouw contacten, vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten tot nu, in kaart. Deze verdelen we drie groepen: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten.

Naast de categorisering van contacten in de 3 verschillende groepen, is het ook van belang om te kijken of iemand als immuun beschouwd wordt. Voor immune contacten geldt namelijk een ander quarantaine en testbeleid. Iemand wordt als immuun gezien als er beschermende afweerstoffen tegen het virus zijn opgebouwd. Dit is het geval als de persoon:

 • Een vaccinatieserie heeft afgerond tenminste 14 dagen geleden*
 • COVID-19 heeft doorgemaakt en daarna 1 vaccinatie (tenminste 14 dagen geleden) heeft ontvangen
 • COVID-19 heeft doorgemaakt korter dan 180 dagen geleden.

* Voor een vaccinatie van Janssen geldt dat dit tenminste 28 dagen geleden moet zijn geweest.

Hieronder volgt een overzicht van de categorisering van contacten en het daarvoor geldende advies:

 1. Huisgenoten
  Dit zijn mensen die in hetzelfde huis leven als de positief geteste persoon. Je vindt de te nemen maatregelen voor immune huisgenoten en niet-immune huisgenoten op de website van het RIVM.
 2. Nauwe contacten
  Dit zijn personen buiten het huishouden die op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact hebben gehad met de besmette persoon. Ook kortere contacten met een hoog risico vallen hieronder. Denk aan zoenen of in het gezicht hoesten of niezen. Je vindt de te nemen maatregelen voor immune nauwe contacten en niet-immune nauwe contacten op de website van het RIVM.
 3. Overige contacten
  Dit zijn mensen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte meer dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad. Zoals op kantoor, in de klas of tijdens live vergaderingen. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter. Deze contacten worden over het algemeen niet meer geïnformeerd vanwege het lage risico op besmetting.

Hulp en steun bij thuisquarantaine

Ben jij of je huisgenoot positief getest op corona en ga je in thuisquarantaine? We begrijpen dat het lastig kan zijn om 10 dagen binnen te moeten blijven. Er is steun en hulp beschikbaar in deze periode als je dat nodig hebt. In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’ leest je waar je hulp kunt vragen. Je vindt deze gids op de pagina van de Rijksoverheid.

Meer informatie

De leefregels voor besmette personen, huisgenoten, nauwe en overige contacten staan op de website van het RIVM (ook in Arabisch, Engels, Duits, Pools, Roemeens en Turks).

Voor vragen over het bron- en contactonderzoek:

 • Landelijk informatienummer: 0800 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur).
 • GGD Hart voor Brabant: 088 368 7777 (dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur).