GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 07-03-2016 om 13:31 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 17:26 uur

Inkoopvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, hanteert de GGD Hart voor Brabant het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten inclusief addendum en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) inclusief addendum voor specifieke ICT inkopen. Voor ‘gemeente’ moet daarin gelezen worden ‘GGD Hart voor Brabant’.

Aanvulling op inkoopvoorwaarden
Let op! GGD Hart voor Brabant is bezig met het optimaliseren van het Purchase-To-Pay proces.
Een onderdeel hiervan is het betalen van facturen door GGD Hart voor Brabant. Vanaf 1 oktober 2019 zal GGD Hart voor Brabant facturen die niet de vereiste informatie bevatten, waaronder een inkoopordernummer, niet meer in behandeling nemen en dus ook niet meer betalen.
Indien de leverancier een bestelling vanuit een medewerker van GGD Hart voor Brabant doorkrijgt zonder inkoopordernummer, dient de leverancier deze bestelling af te keuren en in overleg te treden met de betreffende besteller. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier zelf om ervoor te zorgen dat facturen de vereiste gegevens bevatten.
Eventuele uitzonderingsgevallen zullen met de betreffende leveranciers besproken worden.

Leveranciers die reeds in het crediteurenbestand van GGD Hart voor Brabant opgenomen zijn zullen tijdig geïnformeerd worden over deze nieuwe werkwijze.

Indien je de inkoopvoorwaarden niet kunt openen of kunt raadplegen kun je deze digitaal opvragen via inkoopaanbestedingenenadvies@hetservicecentrum.nl. Ook eventuele vragen kun je indienen via het hiervoor genoemde e-mailadres.