Oproeplocaties DTP-BMR vaccinatie 9-jarigen

Meisje laat zien dat ze sterk is (480x160)

Alle kinderen ontvangen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor een vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (de DTP-prik) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR-prik).

Ontving u voor uw kind een brief en oproepkaart van het RIVM voor de BMR- en DTP-vaccinaties? Lees dan verder voor meer informatie.

 Waar en wanneer vaccineert de GGD?

In de brief van het RIVM staat op welke datum en op welk tijdstip wij uw kind verwachten. Wij verzoeken u om u te houden aan de aangegeven tijd in deze brief. Hierdoor beperkt u de wachttijd. Bent u toch verhinderd klik in het oproepschema vaccinaties op de naam van uw GEMEENTE zodat u kunt zien waar en wanneer u eventueel op een andere locatie of datum terecht kunt.

 Tips:

  • Denkt u eraan op de dag van het vaccineren de oproepkaart, inentingskaart en de uitnodigingsbrief mee te brengen? De inentingskaart wordt meestal bewaard in het Groeiboekje van het consultatiebureau.
  • Wij geven de prikken in beide bovenarmen. Wilt u daar met de kledingkeuze rekening mee houden?

 Heeft u praktische vragen over de oproeptijd of locatie?

Download Lees eerst de veel voorkomende vragen
Heb je nog steeds vragen? Bel ons op nummer: 0900 - 36 464 64. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur.