Asbest

 • Asbest
  Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit naaldvormige vezels. Tot in de jaren tachtig werd het veel gebruikt in de bouw. Als je ze in hoge concentraties inademt, kunnen asbestvezels op termijn kanker of stoflongen veroorzaken. Die vezels komen vrij als het asbest in slechte staat verkeert of op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt.

 • Veel gestelde vragen  
  Asbest - vraag en antwoord (Rijksoverheid)

 • Dossier  
  Asbest (Rijksoverheid)

 • Folder (pdf)  
  Asbest en Mesothelioom. Tegemoetkoming en schadevergoeding (Instituut asbestslachtoffers)

 • Literatuur 
  Asbest (Bibliotheek.nl)
  Tegelijkertijd zoeken naar boeken, websites en in de archieven van Nederlandse kranten en tijdschriften. Het aantal zoekresultaten kan verkleind worden door in de rechterkolom van de zoekmachine een bron (bijvoorbeeld tijdschriften) aan te klikken.
  De materialen zijn te verkrijgen bij de openbare bibliotheek in je woonplaats.

 • Film  
  Asbest (Gezondheidsplein)

 • Internetlinks 
  Instituut Asbestslachtoffers (Wie een ziekte heeft opgelopen door (vermoedelijk) beroepsmatige blootstelling aan asbest kan hiermee contact opnemen)

 • Meer informatie
  Voor informatie en vertrouwelijk advies kun je terecht bij je huisarts.